Terug

Contact en aanmelden

Neem telefonisch of via e-mail contact met ons op voor meer informatie of om een kind aan te melden bij het psychotraumacentrum voor hulp en begeleiding. Jongeren met een acuut psychotrauma kunnen ook zelf contact opnemen met het psychotraumacentrum. Aanmelden kan alleen met een geldige verwijzing van de huisarts.

Contactgegevens

Meer informatie?

Wilt u advies of meer informatie, bijvoorbeeld over onze voorlichtings- en onderwijsbijeenkomsten? Neem contact op met het secretariaat van het psychotraumacentrum.
088 75 541 13
psychotraumacentrum@umcutrecht.nl

Bezoekadres

UMC Utrecht, locatie WKZ
Afdeling medische psychologie en maatschappelijk werk
Receptie 1, begane grond
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

UMC Utrecht, locatie WKZ
Huispostnummer KA.00.004.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Meer informatie?

Wilt u advies of meer informatie, bijvoorbeeld over onze voorlichtings- en onderwijsbijeenkomsten? Neem contact op met het secretariaat van het psychotraumacentrum.
088 75 541 13
psychotraumacentrum@umcutrecht.nl

Eerste afspraak (intake)

In het eerste contact inventariseren we welke zorg het kind nodig heeft. Zo nodig worden kind en ouders/verzorgers uitgenodigd voor een eerste opvanggesprek in het psychotraumacentrum in het WKZ. Dit gesprek vindt op korte termijn plaats, bij spoedgevallen nog dezelfde dag.

Is het niet mogelijk om naar het ziekenhuis te komen, dan kunnen we een afspraak maken op een andere locatie, bijvoorbeeld bij het kind thuis of op school.

Verwijzers

Zorgverzekeraar

We raden u aan om zelf te overleggen met uw zorgverzekeraar over vergoedingen, omdat de afspraken per verzekeraar verschillen. Bij jongeren ouder dan 18 jaar brengt de zorgverzekeraar een eigen bijdrage in rekening.

Verwijsbrief

Bent u ouder of verzorger van een kind, dan kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden bij het psychotraumacentrum. Bel ons of stuur een e-mail naar: 

U hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig (verwijsbrief). Deze verwijsbrief ontvangen we graag voordat uw kind het eerste gesprek (intake) heeft in het psychotraumacentrum.

De verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten:

 • datum verwijzing
 • aanduiding specialistische ggz
 • vermoeden van een DSM-IV classificatie; mogelijk PTSS / angststoornis
 • AGB-codes van de huisarts
 • stempel van de praktijk, handtekening en functie van de verwijzer

Ouders

Verwijsbrief

Je kunt je direct bij ons aanmelden voor opvang, hulp en therapie. Bel ons of stuur een e-mail naar:

Je hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig (verwijsbrief).

Deze verwijsbrief ontvangen we graag voordat je het eerste gesprek (intake) hebt in het psychotraumacentrum.

De verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten:

 • datum verwijzing
 • aanduiding specialistische ggz
 • vermoeden van een DSM-IV classificatie; mogelijk PTSS / angststoornis
 • AGB-codes van de huisarts
 • stempel van de praktijk, handtekening en functie van de verwijzer

Zorgverzekeraar

We raden aan om bij de zorgverzekeraar na te vragen welke vergoedingen er gelden, omdat de afspraken per verzekeraar verschillen. Ben je ouder dan 18 jaar dan brengt de zorgverzekeraar een eigen bijdrage in rekening.

Jongeren

Verwijsbrief

Een ouder of verzorger van een kind met een acuut psychotrauma kan een kind rechtstreeks aanmelden bij het psychotraumacentrum.

Zij hebben wel een verwijzing van de huisarts nodig (verwijsbrief). Deze verwijsbrief ontvangen we graag voordat het kind het eerste gesprek (intake) heeft in het psychotraumacentrum.

De verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten:

 • datum verwijzing
 • aanduiding specialistische ggz
 • vermoeden van een DSM-IV classificatie; mogelijk PTSS / angststoornis
 • AGB-codes van de huisarts
 • stempel van de praktijk, handtekening en functie van de verwijzer