Terug

Sylvia Tóth Centrum

Sylvia Tóth Centrum

Centrum

Het Sylvia Tóth Centrum is een centrum binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor dagdiagnose- en follow-up voor complexe aandoeningen. Het centrum heeft een uniek en vernieuwend karakter. Kinderen met aandoeningen die moeilijk te diagnosticeren zijn, worden binnen één of twee dag(en) door alle relevante medische en paramedische disciplines gezien.

Mijn patiënt doorverwijzen

Wat doet het centrum? uitklapper, klik om te openen

Het Sylvia Tóth Centrum is er voor dagdiagnostiek bij complexe neurologische aandoeningen. Kinderen met aandoeningen die moeilijk te diagnosticeren zijn en bij wie al veel onderzoek is gedaan, worden binnen één of twee dag(en) door alle relevante medische en paramedische disciplines gezien. Ook plannen we alle relevante aanvullende onderzoeken op deze dag, zoals een MRI onder narcose, EEG en laboratoriumonderzoek. Kind en ouders verblijven deze dag in een gezinskamer. De behandelaars komen voor het consult naar het kind en de ouders toe.

De bevindingen van de betrokken disciplines en het onderzoek , worden aan het einde van de dag met de ouders besproken. De uitslagen van de onderzoeken die nog niet bekend zijn, krijgen de ouders later te horen.  

Wij behandelen een kind niet. Voor een eventuele behandeling gaat het kind naar de verwijzer of een andere afdeling van het WKZ. Het Sylvia Tóth Centrum richt zich op de volgende patiëntengroepen:

Speciaal voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders is er sinds 2019 het nieuwe Centrum voor Ontwikkelingsachterstand. Uw (huis)arts kan u en uw kind direct verwijzen naar dit centrum. 

Of uw kind in aanmerking komt voor een diagnose- of follow-up dag in het Sylvia Tóth Centrum, kunt u bespreken met de medisch specialist waar uw kind nu onder behandeling is (bijvoorbeeld een kinderarts of kinderneuroloog). Deze arts kan uw kind naar het Sylvia Tóth Centrum verwijzen. U kunt uw kind niet zelf bij het centrum aanmelden.

Adres & route uitklapper, klik om te openen

Wilhelmina kinderziekenhuis
Sylvia Tóth Centrum
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Postadres

Huispostnummer KA.01.019.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Routebeschrijving

U komt op het Sylvia Tóth Centrum door vanuit de centrale hal met de liften bij het restaurant, naar de eerste verdieping te gaan. Hierna volgt u de borden "Sylvia Tóth Centrum".

Diagnose/follow-up dag uitklapper, klik om te openen

Vóór uw kind het Sylvia Tóth Centrum binnenkomt, heeft het team al kennis genomen van de medische voorgeschiedenis van uw kind. Ook eventuele psychologische rapporten en/of verslagen van een schoolbegeleidingsdienst zijn bekeken. Alle beschikbare informatie - zoals röntgenfoto’s en EEG’s - is opgevraagd en bestudeerd door het team. Op deze manier voorkomen we dat uw kind belastende onderzoeken onnodig een tweede keer moet ondergaan. Ook maakt deze grondige voorbereiding het mogelijk de diagnose/follow-up dag voor uw kind zo goed mogelijk te plannen. Bij het opstellen van het programma houden we zoveel mogelijk rekening met de belasting die uw kind kan verdragen.

Door de vaste afspraken die het centrum heeft met de onderzoeksafdelingen van het UMC Utrecht, is het vaak mogelijk op één of twee dag(en) alle noodzakelijke onderzoeken bij uw kind te doen. Dit neemt anders vaak maanden in beslag. Ook beschikken de artsen al aan het einde van de diagnose/follow-up dag over de (soms voorlopige) resultaten van de onderzoeken, die zij dan met elkaar bespreken. Een uitzondering hierop vormen de onderzoeksuitslagen van bloed, urine en hersenvocht. De resultaten hiervan zijn pas later bekend. Aansluitend bespreekt één van de artsen met u de resultaten en eventueel de diagnose, het behandeladvies en het vervolgtraject. 

Hoe de diagnose/follow-up dag er precies uit ziet hangt af van de aandoening van uw kind. De specifieke dagplanning ontvangt u bij de uitnodiging.

Na afloop uitklapper, klik om te openen

Er zijn verschillende mogelijkheden.

  • Het kan zijn dat het medisch team een diagnose stelt die nog niet eerder kon worden gesteld of dat in het follow-up traject belangrijke bevindingen worden gedaan. De arts geeft u dan een behandeladvies. Hij overlegt met u en de verwijzend specialist waar de verdere behandeling van uw kind het beste kan plaatsvinden. Dit kan in het WKZ zijn, maar ook elders.
  • Soms is toch nog meer onderzoek nodig om de diagnose te stellen of de ziekte te vervolgen. De arts bespreekt met u waar dat het beste kan plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het ziekenhuis van de verwijzend specialist. Het komt ook voor dat niet alle uitslagen van de onderzoeken binnen één dag bekend zijn. U krijgt dan alleen de resultaten die bekend zijn.
  • Ook is het mogelijk dat het team de diagnose die al eerder voor uw kind is gesteld bevestigt. Hierna verwijst het team u en uw kind terug naar de verwijzend specialist.

Na de diagnosedag krijgt u een afschrift van de medische brief van de onderzoeksresultaten en de eventuele diagnose thuisgestuurd. Indien van toepassing informeren we u na enkele weken telefonisch over de definitieve uitslagen. Zo nodig maken we een nieuwe afspraak om deze te bespreken.

Een uitzondering hierop zijn de kinderen die komen voor de follow-up dag na stamceltransplantatie. Hiervoor geldt een andere procedure. Na de follow-up dag wordt een polikliniek afspraak gemaakt bij de kinderarts metabole ziekten na 4 weken.

Contact uitklapper, klik om te openen

Sylvia Tóth Centrum

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen met de secretaresse van het centrum.

Telefoonnummer: 088 755 38 98 Email adres: stcentrum@umcutrecht.nl
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.00 uur. Op woensdag en afwisselend op de vrijdag zijn wij gesloten.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet