Terug

WKZ Sportief Op Weg

Bewegen en sporten is goed voor iedereen, zeker voor kinderen met een chronische aandoening of beperking. Alleen is de stap naar georganiseerd sporten of actief bewegen voor hen soms te groot. Met het programma ‘Op weg’ helpt WKZsportief kinderen en ouders om deze stap toch te zetten.

Voor wie is WKZsportief Op Weg?

WKZsportief Op Weg is voor alle kinderen en jongeren met een beperking in de regio Utrecht. Het kan dus gaan om kinderen die behandeld worden in een van de ziekenhuizen in de regio Utrecht, maar ook door ouders, jeugdartsen, huisartsen en sportclubs kunnen een kind bij ons aanmelden.

WKZsportief Op Weg heeft één module:

  • Dit ben ik

Dit ben ik

Samen met andere kinderen doen we nieuwe sportervaringen op en bouwen we aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Om vervolgens samen te kijken welke stap naar sport en actief bewegen gemaakt gaat worden.

Voor wie?

voor kinderen met een leeftijd van 8-12 jaar

Dagen

woensdagmiddag 15:30-17:00u

Start

Woensdag 3 oktober 2018

Locatie

Fritz Redl School, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht

Kosten

De deelname is kostenloos. De module wordt mogelijk gemaakt voor Vrienden WKZ.

Onderzoek

"Dit ben ik" maakt onderdeel uit van een onderzoek. Lees hiernaast meer over het onderzoek.

Het onderzoek

“Dit ben ik” bestaat al sinds 2009. Hoewel de kinderen en hun ouders altijd erg positief waren over het programma is er nooit echt (wetenschappelijk) onderzoek naar gedaan. Dat doen we dit jaar wel, zodat we kunnen kijken of en hoe het programma de deelnemers helpt en hoe we het eventueel nog beter kunnen maken. Voor de deelnemende kinderen en hun ouders betekent dit wel dat ze voor en na het programma een keer extra moeten komen om wat vragenlijsten in te vullen en een sport-testje te doorlopen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze werkwijze, modules en bijeenkomsten of een kind aanmelden? Vul dan het contactformulier in.