Terug

Prof. dr. J.C. Stoof

Rector Magnificus

Aandachtsgebieden

Neurologie

Afdelingen / poliklinieken

College van Bestuur, College voor Promoties

Publicaties

 • Stoof JC, Kebabian JW. Opposing roles for the D-1 and D-2 receptors in efflux of cyclic AMP from rat neostriatum. Nature 294 (1981) 366-368.
 • Stoof JC, Kebabian JW. Minireview, Two dopamine receptors: Biochemistry, Physiology and Pharmacology. Life Sci 35 (1984) 2281-2296.
 • Leysen JE, Gommeren W, Eens A, De Chaffoy de Courcelles D, Stoof JC, Janssen PAJ. The biochemical profile of risperidone, a new antipsychotic.J Pharm Exp Ther 247 (1988) 661-670.
 • Stoof JC, Winogrodzka A, van Muiswinkel FL, Wolters EC, Voorn P, Groenewegen HJ, Booij J Drukarch B. Leads for the development of neuroprotective treatment in Parkinson's disease and brain imaging methods for estimating treatment efficacy. Eur J Pharmacol375 (1999) 75-86. Review.
 • Berendse HW, Booij J, Francot CM, Bergmans PL, Hijman R, Stoof JC,Wolters EC. Subclinical dopaminergic dysfunction in asymptomatic Parkinson's disease patients' relatives with a decreased sense of smell. Ann Neurol 50 (2001)34-41.

Biografie

Prof. dr. Hans Stoof (1946) studeerde aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Hij behaalde zijn kandidaatsexamen schei- en natuurkunde in 1967, zijn doctoraalexamen in de biochemie in 1970 en promoveerde in 1975 op een neurofarmacologisch onderwerp bij de faculteit geneeskunde. Vanaf 1975 was hij als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij de afdeling neurologie van de VU en heeft in 1980 een jaar doorgebracht als visiting scientist bij de National Institutes of Health in Bethesda (USA). Na terugkomst uit de USA heeft hij zijn onderzoeksgroep in Amsterdam verder uitgebouwd en in 1990 werd hij aldaar hoogleraar experimentele neurologie. Zijn onderzoeksinteresse lag bij neurochemische, (electro)fysiologische en gedragsaspecten van signaal-transductie processen in dopaminerge systemen in diermodellen voor de ziekte van Parkinson.

 

In 1992 werd hij benoemd tot directeur van het Onderzoeks Instituut voor Neurowetenschappen van de VU en in 1997 werd hij benoemd tot wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam (samenwerkingsverband VU, UvA en KNAW). Hans Stoof heeft meer dan 125 wetenschappelijke artikelen in toonaangevende internationale tijdschriften gepubliceerd en zijn werk is meer dan 5.000 maal geciteerd. Hij heeft een groot aantal wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd en heeft verschillende prominente posities in wetenschappelijke nationale en internationale besturen bekleed.

 

In 1999 verliet hij Amsterdam, omdat hij benoemd werd tot vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht (UU). Deze full time betrekking liet weinig tijd over om zijn wetenschappelijke onderzoek te continueren. In 2007 werd Hans Stoof benoemd tot Rector Magnificus van de UU. Hij is gehuwd en heeft 3 (volwassen) kinderen.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht National Bioinformatics Centre (NBIC)
 • Lid Regiegroep Chemie
 • Lid College van Advies Hersenstichting Nederland
 • Voorzitter Stuurgroep Sectorplan Natuur- en Scheikunde
 • Bestuurslid Stichting Het Spaans-, Portugees- en Latijns-Amerikaans Instituut
 • Lid Curatorium Prince Claus Chair
 • Bestuurslid Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh
 • Member Board of Directors of the League of European Research Universities