Terug

Prof. Dr. N.C. Notermans

Neuroloog, Medisch afdelingshoofd Neurologie

T: 088 755 1546

E:

Polikliniek en afdeling

Neuromusculaire ziekten

Biografie

Nicolette C. Notermans is geboren op 18 oktober 1958. Zij is in 1985 afgestudeerd in geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft daarna haar opleiding neurologie in het UMC Utrecht gevolgd. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in de Neuromusculaire ziekten en heeft tevens de deelopleiding klinische neurofysiologie gedaan. Op 1 november 1994 is zij gepromoveerd met als titel van haar proefschrift "Chronic idiopathic axonal polyneuropathy and polyneuropathy associated with gammopathy". Sinds 1998 is zij staflid van de afdeling neurologie met als aandachtsgebied Polyneuropathie. Van 2000 tot 2004 was zij onderzoeksmoderator van het Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek. Sinds 2006 is zij opleider Neuromusculaire ziekten. Per 1 januari 2008 was zij medisch hoofd van de neuromusculaire ziekten binnen het UMC Utrecht. Per 1 januari 2020 is Nicolette medisch afdelingshoofd Neurologie.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Onderzoek naar alle polyneuropathieën, in het bijzonder de oorzaken van polyneuropathie geassocieerd met monoclonale gammopathie (MGUS) en chronische idiopathische axonale polyneuropathie (CIAP). Tevens is zij betrokken bij de internationale werkgroep voor de richtlijn ontwikkeling van vasculitis neuropathie en de verschillende meetinstrumenten om polyneuropathieën te kwantificeren.

Publicaties

  • Visser NA, Vrancken AF, van der Schouw YT, van den Berg LH, Notermans NC. Chronic Idiopathic Axonal Polyneuropathy Is Associated With the Metabolic Syndrome. Diabetes Care. 2012 Nov 30.
  • Niermeijer JM, Fischer K, Eurelings M, Franssen H, Wokke JH, Notermans NC. Prognosis of polyneuropathy due to IgM monoclonal gammopathy: a prospective cohort study. Neurology. 2010 Feb 2;74(5):406-12.
  • Niermeijer JM, Eurelings M, Lokhorst HL, van der Pol WL, Franssen H, Wokke JH, Notermans NC. Rituximab for Polyneuropathy with IgM monoclonal gammopathy. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2009 Sep;80(9):1036-9.
  • Vrancken AF, Notermans NC, Wokke JH, Franssen H. The realistic yield of lower leg SNAP amplitudes and SRAR in the routine evaluation of chronic axonal polyneuropathies. Neurol. 2008 Aug;255(8):1127-35.
  • Collins MP, Dyck PJ, Gronseth GS, Guillevin L, Hadden RD, Heuss D, Léger JM, Notermans NC, Pollard JD, Said G, Sobue G, Vrancken AF, Kissel JT. Peripheral Nerve Society Guideline on the classification, diagnosis, investigation, and immunosuppressive therapy of non-systemic vasculitic neuropathy: executive summary. Peripher Nerv Syst. 2010 Sep;15(3):176-84.

Prijzen

  • 1997: Ariën Kappersprijs van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie voor promovendus G.W. van Dijk (waarvan co-promotor) voor onderzoek naar immuungemedieerde neuropathie.