Terug

Dr. S.N. Duijff

Gezondheidszorgpsycholoog & onderzoeker

Aandachtsgebieden

 • Medisch-psychologische patiëntenzorg
 • Research op het gebied van kinderen en adolescenten, met speciale aandacht voor 22q11.2 deletiesyndroom, neonatologie en longitudinaal onderzoek.
 • Schisis & craniofaciale afwijkingen
 • Infant Mental Health (IMH)
 • Neonatologie

Biografie

 • 2003 werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht als psycholoog en betrokken bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren met het 22q11.2 deletie syndroom (22q11DS).
 • 2012 opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Kind en Jeugd afgerond.
 • 2012 proefschrift over ‘The Cognitive Development of Children with 22q11.2 deletion syndrome’ in Utrecht.
  De belangrijkste conclusie uit dit proefschrift is het belang van het op gezette leeftijden in kaart brengen van de cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen met 22q11DS.
 • 2012 Gezondheidszorgpsycholoog en onderzoeker bij de afdelingen:
  - Medische Psychologie en Maatschappelijk Werk in het WKZ
  - Ontwikkelingsstoornissen, Divisie Hersenen in het UMC Utrecht.
 • Lid van de verenigingen:
  - Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale
    Afwijkingen (NVSCA)
  - Dutch Association for Infant Menatl Health (DAIMH)
  - Nederlandse Vereniging voor Medisch Psychologen (NVMP)

 

Wetenschappelijk onderzoek / Publicaties

 • Sinds 2003 volgen cohort van kinderen en jongeren met het 22q11.2 deletie syndroom. Met specifieke interesse daarbij naar het jonge kind met 22q11DS en het zoeken naar risico factoren.
 • Publicatie S.N. Duijff (PubMed)

Samenwerking patiëntenorganisaties