Terug

HIV

Op de HIV polikliniek kunt u met uw kind terecht voor behandeling van HIV. Het WKZ is een expertisecentrum voor kinderen met HIV. Er is ook een familiespreekuur voor ouders en kinderen met HIV, en een spreekuur voor HIV-positieve zwangeren. De polikliniek HIV is een onderdeel van de polikliniek infectieziekten.

Meer informatie over de polikliniek

Mijn patiënt doorverwijzen

Familiespreekuur voor kinderen en ouders met HIV

Als zowel uw kind als uzelf HIV positief bent, kunt u op het familiespreekuur terecht.

Dit spreekuur wordt verzorgd door een team van kinderartsen-infectieziekten, internisten-infectieziekten,  en HIV-verpleegkundig consulenten.

De kinderen worden dan gezien door kinderarts en kinderconsulent, de ouder(s) door de internist-infectioloog en HIV-verpleegkundig specialist voor volwassenen.  

Spreekuur voor HIV-positieve zwangeren

In het WKZ is een speciaal spreekuur voor HIV-positieve zwangeren . Tijdens de zwangerschap overleggen de gynaecoloog, de internist-infectieziekten, de kinderarts-infectieziekten en de HIV-viroloog met elkaar wat de beste behandeling is voor de moeder, en welke medicijnen de baby het beste kan krijgen om te voorkomen dat HIV bij de baby terechtkomt. De kinderarts-infectieziekten ziet de moeder/ouders vóór de geboorte om alles goed af te spreken en de baby komt na de geboorte op de polikliniek ter controle.

Spreekuur voor kinderen met hiv

Het WKZ heeft veel ervaring met de behandeling van kinderen met HIV, en hun ouders/verzorgers. Kinderen met HIV kunnen tegenwoordig gelukkig goed behandeld worden en gezond opgroeien. Of behandeling nodig is hangt af van de lichamelijke conditie van het kind en van de afweer.

Op de polikliniek wordt uw kind eerst goed nagekeken en wordt aanvullend bloedonderzoek gedaan. Afhankelijk van het resultaat hiervan wordt met u besproken of uw kind HIV medicijnen nodig heeft , en welke medicijnen dan het meest geschikt zijn. Als uw kind al HIV medicijnen heeft (bijvoorbeeld vanuit het buitenland)  wordt onderzocht bekeken of de medicijnen goed werken en het virus goed onderdrukt is.

Contact

Wilt u een afspraak maken? De polikliniek HIV is telefonisch bereikbaar op:

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek HIV, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

088 75 540 75

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30.

Acute hulp

Als er zich tijdens de behandeling van uw kind situaties voordoen waarbij u direct advies nodig heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek hiv/aids en buiten kantooruren met uw huisarts. Deze verwijst u dan zo nodig door naar de afdeling spoedeisende hulp.

Belt u alleen naar de polikliniek als de klacht of vraag te maken heeft met de reden waarom uw kind bij ons behandeld wordt. Neemt u voor andere zaken contact op met uw huisarts.

Route

De polikliniek hiv vindt u op de eerste etage van het WKZ, receptie 4 en is bereikbaar via de liften naast de hoofdingang. Daarna kunt u de borden poliklinieken volgen.

Bezoek aan de polikliniek tijdens COVID-19

Tips voor het gesprek

Om samen met de arts te beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past, kan het helpen de '3 goede vragen' te stellen. Deze vragen zijn:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

3 goede vragen