Terug

Onderzoek neonatologie Manon Benders

De onderzoeksgroep van Manon Benders – hoogleraar neonatologie ­ richt zich vooral op hersenonderzoek bij baby’s. De laatste drie maanden van de zwangerschap zijn namelijk heel belangrijk voor de hersenontwikkeling. Tussen de dertigste en veertigste week ontwikkelt het brein zich van glad naar de typische kronkelige walnootvorm. Manon licht haar onderzoeksgebied toe. 

‘Baby’tjes die veel te vroeg zijn geboren, hebben vaak beademing nodig, ondergaan soms meerdere operaties en zijn gevoelig voor infecties. Dat kan gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling of ­ erger ­ tot hersenschade leiden. Met mijn collega’s wil ik eraan bijdragen om heel kwetsbare kinderen een zo goed mogelijk toekomstperspectief te bieden. Winst aan het begin betekent namelijk winst voor het hele leven. Daarvoor is goede zorg noodzakelijk én wetenschappelijk onderzoek om de volgende stap te kunnen maken. Ik werk samen met onderzoekers in het WKZ, het UMC Utrecht, maar ook elders in de wereld.’

‘We zoeken naar behandelingen om de hersenen te beschermen of beschadigd hersenweefsel te helpen herstellen.’ Ze is ook afdelingshoofd neonatologie. Met haar team behandelt ze pasgeboren baby’tjes die een moeilijke start hebben.
 

Zij en haar man hebben zelf ook kinderen, inmiddels tieners. Manon kan zich haar zwangerschappen goed herinneren. ‘Rond de geboorte van de tweede was ik best bezorgd. Als neonatoloog ben je geen ‘normale’ zwangere. Je kennis is dan geen bagage, maar ballast’, vertelt ze.

Soms heeft ze nog contact met kinderen die ze op haar afdeling heeft gezien. Zo sturen de ouders van een meisje dat zij behandelde vanwege een herseninfarct geregeld een verslagje op. ‘Het meisje is nu zes, kan aardig lezen en heeft net haar zwemdiploma gehaald. Prachtig!’

Hersenonderzoek bij baby’s met aangeboren hartafwijking