Terug

SAFE@Home II studie: voor zorgverleners

SAFE@Home II studie: voor zorgverleners

Wetenschappelijk onderzoek

SAFE@Home is ontwikkeld door het UMC Utrecht in samenwerking met Luscii. Het is een innovatieve vorm van telemonitoring met behulp van een app en wearables. Door middel van SAFE@home worden zwangeren met (een hoog risico op) hypertensieve aandoeningen thuis gecontroleerd op bloeddruk en klachten. 

uitklapper, klik om te openen

Ik ben patiënt

Over het SAFE@Home platform

Zwangeren met een verhoogd risico op zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie worden frequent (iedere 2 weken) tot zeer frequent (1-3 x/week) poliklinisch gecontroleerd voor anamnese, bloeddrukmeting, controle hartritme foetus en eventueel bloedafname/urinecontrole. Deze frequente controles zijn belastend voor de zwangere, interfereren met hun dagelijkse leven en gaan gepaard met hoge kosten. 

Middels het SAFE@Home platform kunnen zwangeren thuis hun bloeddruk meten en vragenlijsten over hun gezondheid invullen via een app en een draadloze bloeddrukmeter. De gegevens worden via het elektronisch patiëntendossier ingelezen en beoordeeld door de zorgverlener.  Door beter inzicht te verkrijgen in de bloeddrukken thuis, streven we er naar om de zwangeren minder frequent de polikliniek te laten bezoeken.

Patiënten volgen een speciaal ontwikkeld zorgpad met een gereduceerd aantal polibezoeken. Het zorgpad wordt per ziekenhuis op maat gemaakt. Bekijk hier het zorgpad. 

Indicaties SAFE@Home

De poliklinische populatie:

 • Pre-existente hypertensie
 • Pre-eclampsie in een eerdere zwangerschap (inclusief HELLP syndroom)
 • Maternale cardiale afwijkingen
 • Maternale nieraandoening
 • Zwangerschapshypertensie in de huidige zwangerschap (< 34 weken)

Ambities SAFE@Home

 • Minder polikliniek-bezoek
 • Digitale interactie
 • Bevorderen autonomie
 • Veilige zorg
 • Meer tevredenheid onder patiënten en zorgverleners
 • Minder kosten

Onderzoek

De afgelopen jaren hebben wij in het UMC Utrecht een traject doorlopen van ontwikkeling en toetsing van de haalbaarheid van het SAFE@Home thuismonitoringsprogramma.

Pilotstudie

Een eerste pilotstudie in het UMC Utrecht bij 103 patiënten toonde minder antenatale poli bezoeken (13.7 vs 16.0, p<0.001), minder echo’s (6.3 vs 7.4, p=0.005) en minder opnames in verband met hypertensie (2.9% versus 13.5%, p=0.004) in de SAFE@Home groep. De zwangerschapsuitkomsten waren gelijk. Zwangeren en professionals waren zeer positief over het werken met SAFE@Home. 98 procent van de zwangeren wilden gebruikmaken van SAFE@Home. 

Daarnaast is er een kostenanalyse gedaan vanuit zowel een instellingsperspectief, als een sociaal perspectief. Elke euro die werd geïnvesteerd in SAFE@Home bespaarde gemiddeld 8 euro op antenatale zorgkosten. Deze resultaten zullen naar verwachting binnenkort gepubliceerd worden. 

Huidig onderzoek

Momenteel loopt er een vervolgstudie: SAFE@HOME II. Binnen deze studie willen we de implementatie van SAFE@Home begeleiden in deelnemende centra. Het onderzoek richt zich op de implementatie en de medische uitkomsten. Binnen de studie zal het onderzoeksteam de implementatie  begeleiden door het helpen ontwikkelen van lokaal zorgpad, oplossen ICT-vraagstukken, trainingen aan medewerkers en vraagbaak zijn bij problemen.

SAFE@HOME II studie

Doel: Het doel van de studie is om de implementatie en het effect op afwijkende perinatale uitkomsten van het SAFE@Home platform te onderzoeken. 

Soort onderzoek: SAFE@HOME II is een multicenter, non-gerandomiseerde, voor- na-studie met een retrospectief cohort. Het betreft een zogenaamde hybride type 2 implementatie-effectiviteitsstudie waarbij de implementatie parallel aan de klinische uitkomsten wordt onderzocht. 

Onderzoekspopulatie:  in totaal zullen 750 zwangeren vrouwen gebruik maken van het SAFE@Home platform. Inclusiecriteria zijn: voorgeschiedenis met pre-eclampsie, chronische hypertensie, hart-aandoeningen, nier-aandoeningen en zwangerschapshypertensie in de huidige graviditeit. Bekijk hier de volledige in- en exclusiecriteria van SAFE@HOME II studie. Daarnaast bevragen we professionals die betrokken zij bij SAFE@Home. 

Interventie: het SAFE@Home platform waarbij  bloeddruk en klachten gemonitord worden met behulp van een app en automatische bloeddrukmeter,  in combinatie met een zorgpad. 

Primaire uitkomstmaat: klinische uitkomstmaat: samengestelde uitkomstmaat van afwijkende perinatale uitkomst

Implementatie uitkomstmaat: uitkomsten gedefinieerd door Protcor

Secundaire uitkomstmaten: maternale uitkomst (ernstige hypertensie, i.v. antihypertensiva, modus partus), neonatale uitkomst (zwangerschapsduur bij geboorte, geboortegewicht), zorgconsumptie en kosteneffectivtiviteit.

Looptijd: 2020-2022

Inclusiecriteria 

Bekijk hier de inclusiecriteria van SAFE@HOME II studie

Publicaties

Bekijk hier de gepubliceerde artikelen over SAFE@Home:

Contact

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit het UMC Utrecht onder leiding van projectleiders Dr. M.N. Bekker (gynaecoloog) en Dr. A.T. Lely (gynaecoloog), en coördinerend arts-onderzoeker Shinta Moes. 

Zij vormen de stuurgroep van de SAFE@HOME II studie en zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het project. Zij zijn op de hoogte van de voortgang en status van het onderzoek en kunnen waar nodig richting geven aan het project en besluiten nemen. 

Hebt u vragen? U kunt ons bellen op 088 75 701 96 of benaderen via de e-mail: safeathome@umcutrecht.nl.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Contact

Afspraken

Praktisch

hetwkz.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet