Terug

Tips voor het gesprek: behandeling

Met deze aandachtspuntenlijst kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener over de behandeling van uw kind. Meestal bestaat een behandeling uit medicijnen, een operatie of leefregels.

De zorgverlener bespreekt met u:

 • Doel en effect van de behandeling
 • Wat er tijdens de behandeling gebeurt
 • Welke zorgverleners bij de behandeling van uw kind betrokken zijn
 • Of (dag)opname nodig is
 • Duur van de behandeling en nazorg
 • De verwachtingen die u en (afhankelijk van de leeftijd) uw kind heeft van de behandeling
 • Vervolgtraject
 • Wie u na de behandeling kunt bellen bij vragen
 • Uw toestemming voor de behandeling en (indien 12 jaar of ouder) die van uw kind

Indien relevant:

 • Voorbereiding op de behandeling
 • Eventuele risico’s, complicaties of bijwerkingen van de behandeling
 • Controle tijdens en/of na de behandeling
 • Leefregels na de behandeling
 • Gevolgen van de behandeling op langere termijn
 • Of er een wachtlijst is
   

Voorlichting en begeleiding van uw kind

Hebt u voldoende informatie? En de zorgverlener ook? Bent u het met elkaar eens? Dan kan de behandeling starten.