Back

In het ziekenhuis

Faciliteiten

Hier vindt u informatie over winkels, restaurants, de apotheek, draadloos internet (Wifi), ontspanning, informatie en voorlichting en rolstoelen.

Lees meer

Online bestellingen laten bezorgen

Regels en rechten

Hier vindt u informatie over uw rechten en plichten voor u als voor uw kind en hoe wij met uw en kinds gegevens omgaan (privacy). 

Lees meer

Ondersteuning en begeleiding

Hier vindt u informatie over onder andere maatschappelijk werk, de dienst levensoriëntatie en geestelijke verzorging en pijnbehandeling. 

Lees meer