Terug

Dr. H.B. (Heleen) van der Zwaan

cardioloog
dr. H.B. (Heleen) van der Zwaan

T: 088 755 36 88

E:

Aandachtsgebieden

Het aandachtsgebied van dr. van der Zwaan is behandeling van volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking. In het Engels heet dat adult congenital heart disease (ACHD). Daarnaast heeft zij ervaring binnen de niet-invasieve beeldvorming en met behandeling van patiënten met hartfalen.

Biografie

Haar drijfveer is om patiënten met een hartziekte bij te staan en er samen met de patiënt zorg voor te dragen dat de ziekte zo goed mogelijk behandeld wordt en het leven daarnaast een zo plezierig en gezond mogelijk beloop kent.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Binnen de subspecialisatie ACHD wordt onderzoek gedaan naar de lange termijn resultaten van chirurgische en interventionele ingrepen die op jonge leeftijd zijn verricht. Ook is er een focus op het ontstaan en behandelen van hartfalen bij deze veelal relatief jonge patiëntenpopulatie. Er is een project gaande om de waarde van telemonitoring voor de ACHD patiëntengroep te beoordelen.

Publicaties van dr. van der Zwaan kunt u nalezen op PubMed.

Nieuws en verhalen

Biografie

Dr. van der Zwaan studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar zij in 2007 afstudeerde. In 2011 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op het proefschrift: “Right ventricular assessment by real-time 3-dimensional echocardiography in congenital heart disease”. Van 2011-2017 doorliep zij met veel plezier en inzet de opleiding tot cardioloog in het Erasmus MC in Rotterdam waarnaast zij de AIOS Talentenklas aan de Academie voor Medisch Specialisten voltooide en onderdeel uitmaakte van de Centrale Opleidingscommissie van het Erasmus MC. Ook was zij ambassadeur Nederland voor de European Association of Cardiovascular Imaging - Heart Imagers of Tomorrow. In 2017 behaalde zij het Europese certificaat voor transthoracale echocardiografie en in 2019 die voor echocardiografie van aangeboren hartafwijkingen.

Van begin 2018 tot begin 2020 heeft zij in het UMCU de uitdagende subspecialisatie aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen (ACHD) gedaan. Zij is lid van de werkgroep aangeboren hartafwijkingen en de werkgroep echocardiografie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, als ook van de European Society of Cardiology working group on Congenital Heart Disease. Voor verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften reviewt zij manuscripten.

Samenwerking patiëntenorganisaties

De ACHD groep van het UMCU is nauw betrokken bij de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen. Samenwerking is gericht op het bevorderen van  patiënteneducatie en –begeleiding op een zo praktisch mogelijke manier die aansluit bij de belevingswereld van patiënten en hun naasten.