Terug

Dr. H.B. (Bart) van der Worp

Neuroloog

Aandachtsgebieden

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

 • Herseninfarct
 • TIA
 • Stenose a. carotis of a. vertebralis
 • Stenose intracraniële arteriën
 • Arterioveneuze malformatie
 • Vertaling van dierproeven naar de kliniek.

Publicaties

 • van Beijnum J, van der Worp HB, Buis DR, Al-Shahi Salman R, Kappelle LJ, Rinkel GJ, van
  der Sprenkel JW, Vandertop WP, Algra A, Klijn CJ. Treatment of brain arteriovenous
  malformations: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2011; 306: 2011-9.
 • van der Worp HB, Howells DW, Sena ES, Porritt MJ, Rewell S, O'Collins V, Macleod MR.
  Can animal models of disease reliably inform human studies? PLoS Med. 2010; 7: e1000245.
 • Den Hertog HM, van der Worp HB, van Gemert HM, Algra A, Kappelle LJ, van Gijn J,
  Koudstaal PJ, Dippel DW; PAIS Investigators. The Paracetamol (Acetaminophen) In Stroke (PAIS) trial: a multicentre, randomised, placebo-controlled, phase III trial. Lancet Neurol 2009; 8: 434-40.
 • Hofmeijer J, Kappelle LJ, Algra A, Amelink GJ, van Gijn J, van der Worp HB; HAMLET
  investigators. Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction (the
  Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening Edema Trial [HAMLET]): a multicentre, open, randomised trial. Lancet Neurol 2009; 8: 326-33.
 • van der Worp HB, van Gijn J. Clinical practice. Acute ischemic stroke. N Engl J Med 2007; 357: 572-9.
 • Markus HS, van der Worp HB, Rothwell PM. Posterior circulation ischaemic stroke and transient ischaemic attack: diagnosis, investigation, and secondary prevention. Lancet Neurol 2013; 12: 989-98
 • Geurts M, Macleod MR, van Thiel GJ, van Gijn J, Kappelle LJ, van der Worp HB. End-of-life decisions in patients with severe acute brain injury. Lancet Neurol 2014; 13: 515-24

Biografie

Dr. Van der Worp behaalde zijn artsdiploma in 1991 aan de Universiteit Utrecht. In 1999 promoveerde hij op het proefschrift: "Treatment of acute ischaemic stroke with antioxidants. The gap between laboratory and clinic". Zijn registratie als specialist volgde in 2000 in het UMC Utrecht.

Nevenfuncties

 • Lid Board of Directors, European Stroke Organisation (ESO)
 • Lid Beroepsbelangencommissie (BBC) Nederlandse Vereninging voor Neurologie (NVN)
 • Lid taskforce Collaborative Approach to Meta-Analysis and Review of Animal Data from Experimental Studies (CAMARADES)

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

 • Clinical Established Investigator Nederlandse Hartstichting (2010)