Terug

Drs. C.H. Verhage-Schregardus

kinderergotherapeut, bewegingswetenschapper

Afdeling

Specialisme

 • Ontwikkelingsgerichte zorg op de afdeling neonatologie. Het begeleiden van ouders van prematuur geboren kinderen in de interactie met hun kind en het invulling geven aan de ouderrol door te participeren in de zorg voor hun kind.
 • Diagnostiek van arm- en handfunctie van baby's met eenzijdige schade in de hersenen die als gevolg daarvan een asymmetrie in arm- handfunctie kunnen ontwikkelen en bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese.

 

Aandachtsgebieden

 • Op de afdeling neonatologie is zij betrokken in de diagnostiek en behandeling van baby’s. Voor ouders op de afdeling neonatologie die te vroeg geboren zijn worden ouderbijeenkomsten georganiseerd waarin ouders geïnformeerd worden over de ontwikkelingsbehoefte van premature kinderen. Verder specialiseerde zij zich in asymmetrische ontwikkeling bij baby’s en jonge kinderen die eenzijdig schade hebben in de hersenen.
 • Verder neemt zij deel aan het handenteam samen met de plastisch chirurg en kinderrevalidatiearts.

 

Biografie

 • Lianne Verhage studeerde ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam en na deze opleiding studeerde zij Bewegingswetenschappen aan de VU. Tijdens beide studies specialiseerde zij zich op de ontwikkeling van kinderen.
 • Nadat ze een jaar in het Zaans Medisch Centrum en een jaar in Heliomare werkte ging zij van start in het Wilhemlmina Kinderziekenhuis, waar zij vanaf 2005 werkt op het kinderbewegingscentrum.
 • In 2006 bracht zij een werkbezoek aan CanChild en McMaster hospital in Hamilton in voorbereiding op de vertaling van de CAPE en PAC. Zowel in het Mc Master hospital als in ht Mt Sinaii Centre in Toronto (werbezoek 2010) leerde lianne veel over Family Centered Care op de afdeling neonatologie en ontwikkelingsgerichte zorg voor prematuren in het bijzonder.
 • Geïnspireerd door deze werkbezoeken werden samen met collega Rian Eijsermans (kinderfysiotheraeput) de ouderbijeenkomsten op de afdeling Neonatologie opgezet, met als doel ouders te empoweren in hun ouderrol en de ouder-kind interactie te optimaliseren.
 • Lianne is sinds 2005 een gecertificeerd tester voor de Assisiting Hand Assessment en is ervaren in het onderzoeken van handfunctie bij baby's met een asymmetrische ontwikkeling van de armen en handen en bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese . Diagonstiek van de arm- en handfunctie vindt plaats In samenwerking met het Karolinska Instituut te Stockholm voor kinderen vanaf 0 tot 18 jaar. Verder deed Lianne in 2011 de cursus ‘general movements’ bij prof. M Hadders-Algra ten behoeve van ontwikkelingsonderzoek bij jonge baby’s.

Wetenschappelijk onderzoek

 • C.H.Verhage  was betrokken bij het verzamelen van gegevens voor het onderzoek 'Cortical reorganisation following early brain injury' (2007 - 2012)

Publicaties

 • Van der Aa NE, Verhage CH, Groenendaal F, Vermeulen RJ, de Bode S, van Nieuwenhuizen O, et al. Neonatal neuroimaging predicts recruitment of contralesional corticospinal tracts following perinatal brain injury. Developmental medicine and child neurology, 2013 Aug;55(8):707-12.
 • Van der Aa NE, DeBode S, van Diessen E, Verhage CH, van Nieuwenhuizen O, Ramsey NF, et al. Cortical reorganisation in a preterm born child with unilateral watershed infarction. European Journal of Paediatric Neurology  2011 Nov;15(6):554-7.