Terug

Prof. dr. M.C. (Marianne) Verhaar

Medisch afdelingshoofd nefrologie

T: polikliniek - 088 75 573 75

Aandachtsgebieden

Poliklinieken

Regeneratieve geneeskunde

Wat is regeneratieve geneeskunde?

Biografie

Biografie

Marianne Verhaar is hoogleraar Experimentele Nefrologie op de afdeling nefrologie van het UMC Utrecht.

Na haar artsexamen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam in 1992 verhuisde zij naar Utrecht voor haar specialisatie tot internist en een promotietraject op de afdeling nefrologie en hypertensie. In 1999 promoveerde zij op het proefschrift: ‘Assessment and pharmacological modulation of endothelial function in humans’ (Cum Laude). Van 2000 tot 2008 werkte ze als staflid vasculaire geneeskunde en sinds 2003 tevens als hoofd van het researchlaboratorium ‘Regenerative Vascular Medicine /Renal and Vascular Biology’ in het UMC Utrecht. In 2009 was zij als visiting professor werkzaam in the Renal Research Institute in New York Medical College (head: Prof. dr. M. Goligorsky). In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Experimentele Nefrologie aan de Universiteit Utrecht.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Het onderzoek is steeds translationeel van aard en gericht op de ontwikkeling van nieuwe behandelstrategieën om nierfunctie te verbeteren of progressie van nierschade te remmen en om de ontwikkeling van atherosclerose tegen te gaan.
Het huidige onderzoek richt zich op regeneratieve nefrologie en vasculaire biologie. In 2002 ontving zij een VENI en in 2008 een VIDI beurs van ZonMw/NWO om de mogelijkheden van beenmerg stamcel therapie voor vaatlijden en nierschade te onderzoeken. Zij is principal investigator van de Juventas trial, een grote RCT waarin de effecten van beenmerg celtherapie worden onderzocht in patiënten met kritieke ischemie. In 2009 ontving zij een grote ZonMw/NWO TAS beurs om de celtherapie voor perifeer vaatlijden te optimaliseren. In samenwerking met het Hubrecht instituut wordt onderzoek verricht naar nieuwe stamcelmarkers voor stamcellen in de nier en de mogelijkheden van iPS cellen voor nierregeneratie.

Publicaties

De publicaties van prof. dr. M.C. (Marianne) Verhaar vindt u op Pubmed.

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

Nierstichting Nederland: Towards generation of whole kidneys from pluripotent stem cells, a novel therapeutic avenue for the treatment of chronic kidney disease (€100,000.=)(2012)