Terug

Mw. D Valstar – van de Biezen

Verpleegkundige verloskunde

Afdelingen / poliklinieken

  • Polikliniek verloskunde
  • Zwangerenafdeling
  • Verloscentrum
  • Kraamafdeling

Biografie

  • 2006 - 2010 HBO- verpleegkunde,
  • 2012 - 2013 Specialisatie Obstetrie
  • 2015 - 2016 Obstetrisch High Care opleiding

Nevenfuncties

  • Ziekenhuiscontactpersoon voor de vakvereniging V&VN VOG.