Terug

Mw. S. Stehouwer

gespecialiseerd maatschappelijk werker

Aandachtsgebieden

Ondersteuning bij erfelijkheidsonderzoek in brede zin, met als extra aandachtsgebieden oncogenetica (kanker en erfelijkheid) en neurogenetica (met name bij - presymptomatisch - onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen als  de ziekte van Huntington, myotone dystrofie, SCA, ALS/FTD, CADASIL).
 
Begeleiding bij vragen die voortvloeien uit een (mogelijke) erfelijke aanleg, zoals: 
Balans hervinden: hoe ga ik om met de onzekerheid van kansen en risico’s? 
Keuzebegeleiding: hoe maak ik een weloverwogen keuze terwijl onduidelijk is hoe de verschillende keuzemogelijkheden in de toekomst zullen uitpakken? (oa. timing erfelijkheidsonderzoek, kinderwensopties en handelingsopties)
Wat vertel ik aan anderen en op welk moment? (binnen de familie, aan mijn kinderen, in mijn omgeving, etc).
Het geven van onderwijs en intercollegiale consultatie op het gebied van communicatie en de psychosociale impact van erfelijkheidsonderzoek.

Afdelingen / poliklinieken

Verbonden aan de afdeling Genetica.

Wetenschappelijk onderzoek

Publicaties

Kenmerkend voor erfelijke kanker is dat erfelijkheidsonderzoek meestal niet alleen gevolgen heeft voor uzelf, maar ook voor uw familie. Mw S. Stehouwer, gespecialiseerd maatschappelijk werker van de afdeling Genetica, schreef hierover dit artikel in Tijdschrift PsychoSociale Oncologie (2016:4;16-17) van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (www.NVPO.nl).