Terug

Drs. C.J.M. van der Sijs-Bos

Hoofd sectie klinische genetica, klinisch geneticus

Aandachtsgebieden

  • Oncogenetica

Afdelingen / poliklinieken

 

Biografie

  • Carla van der Sijs-Bos behaalde haar artsexamen in 1989 aan de VU in Amsterdam.
  • Van 1991 tot 1995 is zij in Utrecht opgeleid tot klinisch geneticus. 
  • Gedurende ongeveer 15 jaar heeft ze zich met name bezig gehouden met erfelijkheidsvragen rond prenatale diagnostiek.
  • Haar tweede aandachtsgebied is erfelijkheid en kanker (oncogenetica).
  • Sinds maart 2012 is Carla van er Sijs-Bos hoofd van de sectie klinische genetica .
  • Daarnaast houdt zij tweemaal per maand een spreekuur klinische genetica (voor volwassenen) in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
  • Tot de opvolging van prof.dr. Nine Knoers is Carla van der Sijs-Bos sinds 1 februari 2018 a.i. hoofd van de afdeling Genetica. 

Publicaties

Publicaties van drs Van der Sijs-Bos zijn te vinden in Pubmed.