Terug

Dr. R.P.J. (Rogier) Schroeder

Kinderuroloog

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

Kinderurologie:
  • Algemeen
  • Incontinentie/zindelijkheid
  • Laparoscopie & robot chirurgie
  • Antenatale screening

Publicaties

De publicaties van dr. R.P.J. (Rogier) Schroeder vindt u op Pubmed.

Lid van beroepsorganisaties

  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • European Association of Urology (EAU)
  • American Urological Association (AUA)