Terug

Dr. M.M.J. Schooneveld

Klinisch Neuropsycholoog

Aandachtsgebieden

 • Neuropsychologische diagnostiek,
 • Begeleiding en wetenschappelijk onderzoek bij kinderen met ( vermoeden van) hersenaandoeningen,  met bijzondere aandacht voor kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie.
 • Intensieve interventies zoals WADA-onderzoeken, GRID-procedures en Wakkere operaties. 
 • Diagnostiek in multidisciplinair team verband voor kinderen met een onbegrepen ontwikkelingsachterstand bij Sylvia Toth centrum.

Biografie

 • 1980 studeerde ze Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, afstudeerrichting Klinische Pedagogiek.
 • 1986 bij de Sector Neuropsychologie, van het toenmalige Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU; nu UMC Utrecht).
 • 1989 WKZ Sector Neuropsychologie maakt deel uiti van de afdeling Medische Psychologie en Maatschappelijk werk.
 • 1986 - 1989 project-onderzoeker ‘restverschijnselen bij kinderen met een hersenletsel na ongeval’, opgezet door BIO revalidatiecentrum.
 • 1987 - 1991 docent verbonden aan de vakgroep Pedagogiek van Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard, waar zij onderwijs verzorgde aan MO-A orthopedagogiek in de vakken neuropsychologie, begaafdheidsdiagnostiek, diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsdiagnostiek.
 • 1992 - 2002 werkzaam bij Adviesbureau Comenius in De Bilt, adviesbureau voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.
 • 2003 behaalt ze haar postacademische registratie als gezondheidszorg psycholoog.
 • 2014 opleiding tot specialist Klinisch Neuropsycholoog afgerond.
 • 2016 gepromoveerd op een proefschrift getiteld: ‘Development after epilepsy surgery in childhood’.

Wetenschappelijk onderzoek/Publicaties

 • Patiëntgebonden studies naar de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met moeilijk behandelbare epilepsie en de (chirurgische) behandeling daarvan. Daarnaast betrokken bij onderzoek naar de cognitieve ontwikkeling bij kinderen met de vaatziekte moyamoya en de chirurgische behandeling daarvan.
 • Publicaties PudMed MMJ van Schoovenveld