Terug

Dr. M.A.G.C. Schoenmakers

Kinderfysiotherapeut, universitair docent

Aandachtsgebieden

 • Ontwikkeling- en bewegingsproblemen, bij kinderen met verdenking op een onderliggende neurologische afwijking- of stofwisselingsziekte. Hierbij kan het gaan om een aangeboren of een verworven afwijking. Specifiek gaat mijn aandacht uit naar kinderen met spina bifida en spierziekten.
 • Vanaf 1990-heden: lid van of Spina Bifida team UMC Utrecht.  Binnen het SB team is de kinderfysiotherapeut verantwoordelijk voor het volgen van de motorische ontwikkeling en het monitoren verandering/ vroegtijdig signaleren van achteruitgang of stagnatie in spierfunctie en/of loopvaardigheid bij kinderen en jongeren van 0-18 jaar.
 • Vanaf 2003-heden: lid van  team neuromusculaire ziekten binnen het ‘Spieren voor Spieren Kindercentrum’ WKZ/UMCUtrecht. Binnen dit diagnosecentrum kinderen met de verdenking op een spierziekte. op één dag onderzocht door een team van zorgverleners waaronder de kinderfysiotherapeut, om zo, zo snel mogelijk tot een diagnose te komen.
 • Vanaf 1990- heden: lid van multidisciplaire team voor kinderen met incontinentieklachten, waarbij de kinder(bekken)therapeut alleen betrokken is bij die kinderen, bij wie er ondanks uitgebreide training elders aanwijzingen zijn voor hardnekkige/persiterende bekkenbodemproblemen bij urine incontinentie.

Biografie

Opleiding

 • 1972-1977: Middelbare school (HAVO) in Dongen
 • 1977-1981: Academie voor fysiotherapie in Breda
 • 1983-1984: Neurologische oefenmethoden (NDT: Neuro Developmental Treatment) in Gent
 • 1986-1989: Post-HBO opleiding Kinderfysiotherapie in Utrecht
 • 1997-1999: Scholing in onderzoeksmethoden en technieken (1 &2) en statistiek (1 & 2) aan de  ‘Open Universiteit’ Utrecht 
 • 1999-2003: Promotietraject :‘Childhood Spina Bifida: functional outcome and quality of life.’ Aan de universiteit van Utrecht, faculteit geneeskunde
 • 2010, 2012, 2014: Internationale cursus: “Update Neuromuscular Disorders” in Londen
 • 2013: Functionele stoornissen van bekkenbodem bij kinderen. Cursus voor kinder(bekken)fysiotherapie (NPI Nederlands paramedisch instituut)

Werkervaring

 • 1981-1985: Fysiotherapeut in particuliere praktijk in Breda
 • 1985-1990: Hoofd afdeling fysiotherapie 'De Merwebolder', een instituut voor kinderen met een meervoudige handicap, te Sliedrecht
 • 1990-heden: Kinderbewegingscentrum Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • vanaf 2012, Klinisch coördinator

Onderwijservaring

 • Gastdocent  postacademiale opleiding Kinderfysiotherapie Hoge school van Utrecht (1990-2006)  en vanaf 2006-heden aan Masteropleiding Kinderfysiotherapie  Hoge school Utrecht (Onderwerpen:  spina bifida en neuromusculaire aandoeningen, verslaglegging & leerlijn klinisch redneren)
 • Gastdocent aan diverse opleidingen en studierichtingen, o.a. Geneeskunde (meet the expertcolleges
 • Betrokken bij ontwikkeling van blok ‘Humanities in healthcare’ voor Fysiotherapie wetenschappen in 2009 en begeleiding van werkgroepen 2009-2010
 • Diverse lezingen  op (inter)- nationale congressen

Publicaties

 • Schoenmakers MAGC, Gooskens RHJM, Gulmans VAM, Hanlo PW, Vandertop WP, Helders PJM, Long-term results of neurosurgical untethering on ambulatory status. Dev. Med Child Neur 2003: 45 551-555.
 • Schoenmakers, M.A.G.C., Uiterwaal, C.S.P.M., Gulmans, V.A.M., Gooskens, R.H.J.M., & Helders, P.J.M. Determinants of functional independence and quality of life in children with spina bifida. Clinical Rehabilitation, 2005; 19(6), 677-685.
 • Schoenmakers, M.A.G.C., Gulmans, V.A.M., Gooskens, R.H.J.M., Pruijs, J.E.H., & Helders, P.J.M. (2005). Spinal fusion in children with spina bifida: influence on ambulation level and functional abilities. European Spine Journal, (14), 415-422.
 • Schoenmakers, M.A.G.C., Helders, P.J.M., Hillaert, J., Gorter, J.W., Takken, T. (2005). Physical activity, exercise capacity, and muscle strength in independent ambulating children with lumbosacral spina bifida. Dev Mental Med Child Neurol,  47 (S103), 53.
 • Schoenmakers, M.A.G.C., Groot, J.F. de, Gorter, J.W., Hillaert, J., Helders, P.J.M. & Takken, T. Muscle strength, aerobic capacity and physical activity in independent ambulating children with lumbosacral spina bifida. Disability and Rehabilitation, 2009;  31(4), 259-266.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Betrokken bij onderzoek naar resultaten van medicamenteuze behandeling bij kinderen met de spierziekte SMA
 • Betrokken de ontwikkeling van valide en betrouwbare meetinstrumenten om klinisch relevante veranderingen te detecteren
 • Betrokken bij onderzoek naar beloop van kinderen met de stofwisselingsziekte VLCAD; waarbij de kinderfysiotherapeut specifiek kijkt motorische ontwikkeling en spierfunctie. Inspanningsproblematiek wordt gevold door de inspanningsfysiologen

 

 

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

 • Particuliere donatie van een ouder van een patiënt met spina bifida ten behoeve van promotieonderzoek 'Childhood Spina Bifida: functional outcome and quality of life'

Motivatie

Het beantwoorden van vragen van ouder over de motorische ontwikkeling en eventuele problemen in de bewegingspatronen van hun kinderen, heeft mijn bijzondere interesse. 

 • Waarom beweegt een kind zoals het beweegt?
 • Is dat een variatie van de normale ontwikkeling of is er toch sprake van een achterstand? En zo ja, hoe komt dat dan.?
 • Zijn er problemen in de spierspanning, spierkracht of aansturing?
 • Zijn er pijnklachten of stijfheid die normaal bewegen in de weg staan?
 • Zijn er problemen in het uithoudingsvermogen, waardoor het kind niet mee kan nomen met leeftijdgenoten?

Door het beantwoorden van deze vragen kan de kinderfysiotherapeut een bijdrage leveren en richting geven aan het (aanvullend )onderzoek dat door de arts in gang wordt gezet in zoektocht naar de oorzaak van het bewegingsprobleem, waarmee de patiënt naar het kinderbewegingscentrum komt.

Het geven van adviezen, hoe om te gaan met eenmaal vastgesteld bewegingsprobleem en het opstarten van kinderfysiotherapeutische behandeling en indien nodig  het vervolgen van de ontwikkeling is belangrijk en blijft boeien, omdat met deze ervaring de patroonherkenning groeit.

Het overbrengen van deze vaardigheden (goed observeren, analyseren van bewegingsproblemen en patroonherkenning) op studenten kinderfysiotherapie en geneeskunde, doe ik met veel plezier.