Terug

Dr. R. (Rienk) Rienks

Cardioloog

Aandachtsgebieden

  • Hyperbare en hypobare geneeskunde
  • Sport

Afdelingen / poliklinieken

Biografie

Dr. Rienks heeft zijn artsexamen gehaald aan de Vrije Universiteit  te Amsterdam in 1981. Van 1981 tot 1983 heeft hij gewerkt als assistent Interne Geneeskunde in het St Elisabeth Hospitaal te Curaçao, N.A. Hij werkt sedert 1983 in het UMCU. Van 1983 tot 1986 als assistent cardiologie, tot zijn registratie als Cardioloog in 1986. Hij heeft daarna 1 jaar gewerkt in het Heineman Medical Research Center te Charlotte, North Carolina, USA, waar hij onderzoek heeft gedaan naar de toepassing van laserstralen in de cardiologie. Daarna heeft hij in het UMCU gewerkt als staflid cardiologie in diverse functies. In 1991 is hij gepromoveerd op het proefschrift: “ laser irradiation in the treatment of cardiovascular disease”. Sedert 1995 is hij gedetacheerd in het Centraal Militair Hospitaal. Hier is hij in aanraking gekomen met de sportgeneeskunde en de hyperbare en hypobare geneeskunde, waarin hij zich verder heeft gespecialiseerd. Hij is opleider cardiologie voor de sportgeneeskunde. Ook is hij visiting cardiologist van het Sint Maarten Medical Center, Sint Maarten. Tevens is hij buitengewoon staflid van het St Antonius ziekenhuis te Sneek, met als aandachtsgebied de hyperbare geneeskunde. Hij verzorgt ook keuringen en geeft adviezen t.a.v. cardiale problematiek bij duiken, vliegen etc. in de Capri Revalidatiekliniek te Rotterdam.

Wetenschappelijk onderzoek

  • MARC studie: bestuderen van coronair afwijkingen bij sporters dmv coronaire CT scan.
  • SUSPECT studie: bestuderen van coronaire afwijkingen bij vliegers dmv coronaire CT scan
  • Echocardiografische studie betreffende effect hyperbare omstandigheden op het hart