Terug

Drs. Nicole Plum

Projectleider Patiëntenperspectief

Aandachtsgebieden

Afdelingen / poliklinieken

Korte biografie

Nicole Plum kent uit eigen ervaring veel posities die met kanker te maken hebben: die van naaste, mantelzorger, patiënt en onderzoeker (zij is psycholoog).  De combinatie van ervaringskennis en professionele kennis heeft zij op meerdere plaatsen ingezet om zorg beter te doen aansluiten bij de vragen en behoeften van patiënten.

Zo was zij tussen 1999 en 2002 voorzitter van de Borstkankervereniging Nederland (BVN), werkte ze van 2002 tot 2007 als programmamanager Kwaliteit van Zorg bij de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), en was ze van 2005 tot 2006 interimdirecteur bij Stichting Anu, de toenmalige koepel van vrouwenzelfhulporganisaties. Zij is meer dan 10 jaar lid geweest van de voormalige CliëntenRaad Academische Ziekenhuizen (CRAZ).

Sinds 2007 is Nicole Plum projectleider Patiëntenperspectief bij het UMC Utrecht Cancer Center. Ze initieert projecten om patiënten te betrekken bij zorgontwikkeling (Klankbordgroep van patiënten en zorgverleners, Els Borstgesprekken, het project Patiënten Inzet), en treedt op als adviseur van afdelingen of projectteams die vragen hebben op het gebied van patiëntenparticipatie.

Key publications

Persoonlijke prijzen

  • Boerhaaveprijs UMC Utrecht, 2012