Terug

Mw. I Overbeeke-van Os

Eerstelijns verloskundige MSc, teamleider WKZ Geboortecentrum

Afdelingen / poliklinieken

WKZ Geboortecentrum:

 • verloscentrum
 • kraamafdeling
 • Verloskundig spreekuur locatie Bilthoven en De Bilt

Biografie

 • 2007 - 2012 Master Evidence Based Practice/Verloskunde, AMC - UvA 
 • 2005 - 2006 Echoscopie opleiding, WKZ - Diak Utrecht 
 • 2000 - 2004 Verloskunde, Kweekschool voor Vroedvrouwen - Amsterdam
 • 2016 Voorschrijven en plaatsen alle anticonceptie; DOKH 
 • 2015 Cursus zwangerschap en psychiatrie 
 • 2015 Training Lachgas voor de 1e lijn 

Wetenschappelijk onderzoek/ Publicaties

20​12 Masterthesis; 
Onderzoek naar de bekendheid van de geboortetrainer Epi No onder zwangeren en verloskundigen en de bereidheid tot aanbeveling en/of gebruik hiervan. Begeleiding door mw prof. dr T. Lagro-Janssen

 
 
 

Nevenfuncties

 • 2016 - heden Afgevaardigde ledenraad VSV ‘ Verloskunde op één lijn’
 • 2015 - heden Lid focusgroep Infectieziektebestrijding ROAZ 
 • 2014 - 2015 Lid projectgroep Ontwikkeling Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (CPZ) 
 • 2013 - 2015 Vice voorzitter Verloskundig Samenwerkingsverband (Utrecht)