Terug

Dr. A.B. Mink van der Molen

Kinderplastisch chirurg, Voorzitter Schisisteam

Aandachtsgebieden

 • Dr. Mink van der Molen heeft als speciaal aandachtsgebied de kinder-plastische chirurgie en dan in het bijzonder de behandeling van cranio-faciale afwijkingen en schisis. Binnen het brede aanbod van schisis hebben kinderen spraak- en taal problemen en kinderen met een 22q11.2 deletie zijn speciale interesse. 
 • Daarnaast heeft Dr. Mink van der Molen zich gespecialiseerd in de hand- en pols chirurgie van zowel kinderen als volwassenen. In het WKZ behandelt hij aangeboren en verworven hand- en voetafwijkingen. Bij uitgebreidere afwijkingen van zowel de bovenste als de onderste extremiteit bestaat er een goede samenwerking met de afdeling kinder-orthopedie.
 • In het WKZ participeert Dr Mink van der Molen in vele multidisciplinaire teams, waaronder de teams voor schisis (als voorzitter), 22q11.2 ds, craniofaciaal team, handenteam, ledemaat reconstructie team, stamcel poli (Hurler syndroom).

Biografie

 • Dr Mink van der Molen voltooide zijn medische opleiding aan de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van Amerikaans toelating examens was hij twee jaar werkzaam als assistent Interne Geneeskunde en Chirurgie in Chicago. Na zijn vooropleiding Heelkunde in Rotterdam volgde hij zijn opleiding tot plastisch chirurg in de Isala klinieken in Zwolle. Verdere specialisatie in de handchirurgie volgde in Engeland (Pulvertaft hand fellowship van de BSSH) en in de Verenigde Staten (accredited fellowship in de hand- en microchirurgie in Milwaukee).
 • Na zijn terugkeer in Nederland werkte Dr Mink van der Molen enkele jaren als Chef de Clinique op de afdeling plastische chirurgie in het Erasmus MC. In 1997 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp Carpale Letsels. Vanaf zijn komst naar Utrecht in 2001 verdeelt hij zijn aandacht tussen het WKZ en het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, waar hij tevens opleider is voor de plastische chirurgie.
 • Dr. Mink van der Molen is actief binnen de Nederlandse Vereniging Plastische Chirurgie (NVPC) o.a. als secretaris (2000-2004), lid beroepsbelangen commissie 2004-2005, secretaris Concilium 2006-2008 en als vertegenwoordiger van de NVPC bij de RGS 2008-2014. Momenteel is hij vertegenwoordiger van de NVPC bij de EUMS en is hij voorzitter van de werkgroep voor de ontwikkeling van de multidisciplinaire landelijke richtlijn schisis.

 

Motivatie

In het WKZ werk ik veel in multidisciplinaire teams. Het is zeer stimulerend om samen met gemotiveerde collega’s te streven naar een maximaal behandelingsresultaat. In onze doelgroep gaat het vaak om aangeboren problemen of klachten, die (plastisch chirurgisch) goed behandelbaar zijn of kunnen worden verbeterd. Het geeft veel voldoening als een plastisch chirurgische ingreep daadwerkelijk resulteert in een betere vorm en /of functie en bovendien in de wetenschap dat een kind daar meestal zijn leven lang plezier van zal houden.

 

Wetenschappelijk onderzoek

 • Naast patiëntenzorg is het een van de taken van de Universitaire ziekenhuizen om ook wetenschappelijk onderzoek te doen. Dr. Mink van der Molen begeleidt promotie onderzoek op diverse plastisch chirurgische deelgebieden.
 • In het WKZ ligt de focus op onderzoek bij schisis en kinderen met een 22q11.2 deletie.
 • Daarnaast doet hij onderzoek in de volwassen populatie, o.a. bij patiënten, die een bariatrische operatie hebben ondergaan.

Recent voltooid wetenschappelijk onderzoek

 • Promotie onderzoek mw. Dr. J. Widdershoven naar spraak bij kinderen met 22q11.2 deletie syndroom (UU 2012)
 • Promotie onderzoek mw. Dr. M. van Doesburg naar de vroegdiagnostiek (Echo) bij het Carpale Tunnel Syndroom (samenwerking UMCU-Mayo Clinics, Rochester,USA) (UU 2013)
 • Promotie onderzoek van mw. Dr. N.E. Spruijt naar (vervolg) onderzoek spraakproblemen bij kinderen met 22q11.2 deletie syndroom (UU 2014)
 • Promotie onderzoek van mw. Dr. E. van der Beek naar de effecten van contourherstellende chirurgie bij postbariatrische patienten  (St-Antonius en UMCU) (UU 2015)
 • Promotie onderzoek van mw. Dr. W. Maarse naar diverse aspecten van prenatele diagnostiek en counseling bij schisis (UU 2015)

Actueel wetenschappelijk onderzoek

 • Promotie onderzoek mw. L. van Butzelaar naar predisponerende factoren voor het ontwikkelen van hypertrofische littekens na standaard operatieve ingrepen (in samenwerking St Antonius en VUMC)
 • Promotie onderzoek mw. A. Spaans naar de behandeling van duimbasis arthrose (in samenwerking St Antonius en UMCU)
 • Promotie onderzoek mw. V. Monpellier naar psychosociale aspecten bij postbariatrische contourherstellende chirurgie (in samenwerking Universiteit Maastricht)
 • Promotie onderzoek van mw. I. Kappen over lange termijn resultaten behandeling van schisis in Utrecht (cohortstudie lange termijn resultaten behandeling unilaterale LKG spleten)

Wetenschappelijke publicatries

De publicaties van dr. Mink van der Molen vindt u op PubMed.

Overige werkzaamheden