Terug

dr. E.P. (Evelien) Mauser-Bunschoten

Hemofilie arts

Aandachtsgebieden

Hemofilie en von Willebrandziekte

Afdeling/poliklinieken

Van Creveldkliniek

Biografie

Studie

Geneeskunde Universiteir Groningen; artsdiploma 1978

Titel proefschrift

Complications of haemophilia care (3-5-1995)

Werkervaring

  • 1978-1979 Longafdeling UMC Groningen
  • 1979 Longafdeling Beatrixoord Haren
  • 1979 - Heden Van Creveldkliniek, UMC Utrecht

Nevenfuncties

  • Secretaris Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaars (NVHB)
  • Lid Platformoverleg Hemofilie
  • Lid Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten (NVHP)
  • Lid European Association for Haemophila and Allied Disorders
  • Lid World Federation of Hemophilia (WFH)
  • Gevraagd spreker internationale congressen hemofilie

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek van Dr. Mauser-Bunschoten richt zich voornamelijk op hemofilie, met name co-morbiditeit bij de oudere hemofilie patient, cardio-vasculaire aandoeningen en hepatitis C. Daarnaast is zij geïnteresseerd in artropathie bij hemofilie en von Willebrand ziekte en verhoogde bloedingsneiging bij draagsters.

Dr. Mauser-Bunschoten participeert tevens in de Hemofilie in Nederland 6 en Willebrand in Nederland werkgroep.

De publicaties van Evelien Mauser-Bunschoten vindt u op Pubmed.