Terug

Dr. (K) Kim van Loon

Anesthesioloog / Kinderanesthesioloog / Epidemioloog

Aandachtsgebieden

Perioperatieve zorg voor neonaten en kinderen tijdens openhartoperaties, hartkatheterisaties, longchirurgie, en algemene operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Algemene kinderanesthesie.

Biografie

2009 artsexamen Universiteit Utrecht

2015 master diploma klinische epidemiologie Universiteit Utrecht

2016 specialisatie anesthesiologie Universitair Medisch Centrum Utrecht

2016 fellow kindercardioanesthesiologie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australië

2017 promotie Universiteit Utrecht

Sinds maart 2017 werkzaam als kinderanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met als aandachtsgebied kindercardioanesthesiologie

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Zie publicaties op PubMed

Huidig research project: CEREBRALE PERFUSIE BIJ NEONATEN TIJDENS ANESTHESIE

Een observationele studie naar de bloedstroomsnelheid in de arterie cerebri media (in de hersenen) tijdens cardiale en niet-cardiale chirurgie in de neonatale periode. In dit onderzoek wordt de "critical closure pressure" onderzocht en wordt gewerkt aan een algoritme dat een individuele bloeddruk streefwaarde bepaald.

Wetenschappelijke beurzen:

Subsidie Janivo Stichting, 2018

LivaNova Research Grant, 2018

Subsidie Stichting WKZ fonds, 2019