Terug

Dr. M. Kromkamp

Psychiater PCD

Biografie

Marjan Kromkamp heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is in 2002 gepromoveerd op moleculair biologisch onderzoek naar de expressie van homeoboxgenen in humaan hersenweefsel. Aansluitend heeft zij de opleiding tot psychiater gevolgd in het UMC Utrecht. Sinds april 2006 is zij werkzaam als psychiater in het UMCU bij de zorglijn Acuut en Intensief, eerst bij de toenmalige polikliniek en gedetacheerd als consulent psychiater bij revalidatie centrum de Hoogstraat.

Van  2010 tot 2017 was zij coordinator psychiatrie onderwijs binnen de opleiding Geneeskunde van de Universiteit Utrecht, waarbij zij in 2015 werd benoemd tot universitair hoofddocent (associate professor).

Sinds 2008 tot heden is zij psychiater bij de Psychiatrische Consultatieve Dienst van het UMCU. In die hoedanigheid is ze (mede)verantwoordelijk voor de psychiatrische consultatie aan patiënten opgenomen in het UMC Utrecht, inclusief de spoedeisende hulp.

Afdelingen / poliklinieken