Terug

Prof. dr. L.M.O. (Laetitia) de Kort

Medisch afdelingshoofd urologie

Aandachtsgebieden

 • Urologische problemen bij jongeren en jong volwassenen (adolescenten urologie)
 • Functiestoornissen van de blaas (functionele urologie)
 • Reconstructie van de urinewegen (reconstructieve urologie)

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

 • Onderzoek bij jong volwassenen met aangeboren afwijkingen aan de urinewegen
 • Plasproblemen bij vrouwen
 • Herstel van weefsel door middel van weefselkweek (tissue engineering).

Publicaties

De publicaties van dr. de Kort vindt u op Pubmed.

Biografie

 • Studie: Geneeskunde, Universiteit Utrecht
 • Datum afstuderen: 1991
 • Datum promotie: 2004
 • Titel proefschrift: The value of various diagnostic procedures in children with lower urinary tract dysfunction.


Na functies als arts assistent bij onder andere kinderchirurgie en kinderurologie opleiding Urologie in Zwolle, Den Bosch en Utrecht. Sinds 2002 staflid Urologie. In 2011 plaatsvervangend en sinds 2016 opleider geworden, sinds 2013 interim medisch afdelingshoofd. Per 1 mei 2018 is prof. dr. de Kort benoemd tot hoogleraar urologie.

Belangrijkste missie is te zorgen dat mensen zo weinig mogelijk klachten hebben van de urinewegen. De klachten kunnen veroorzaakt worden door een aangeboren afwijking of een functiestoornis van de urinewegen. Bij behandeling met  medicijnen of door middel van een operatie staat kwaliteit van leven centraal. De patiënt kiest, na afwegen van voor- en nadelen, de voor hem of haar meest geschikte behandeling.

Een belangrijke taak is tevens het opleiden van jonge artsen tot uroloog.

Nevenfuncties

 • Voorzitter oncilium Urologicum van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.