Terug

Dr. M.G. Keijzer-Veen

kindernefroloog

Aandachtsgebieden en ervaring

Als kindernefroloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis houd ik mij voornamelijk bezig met de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met erfelijke en/of aangeboren nierziekten, en andere nierziekten die op de kinderleeftijd ontstaan (zoals nefrotisch syndroom, nierfilterontstekingen (glomerulonefritis), hemolytisch uremisch syndroom en tubulusfunctie stoornissen), en nierschade als gevolg van een andere doorgemaakte ziekte of behandeling na bijvoorbeeld chemotherapie en na hartoperaties. Verder behandel en begeleid ik patiënten met een (ernstig) verminderde nierfunctie tot en na het ontvangen van een niertransplantatie.

Onze kindernefrologische afdeling heeft expertise in het uitvoeren van een zowel acute als chronische dialysebehandeling binnen het WKZ.

Naast patiëntenzorg ben ik betrokken bij het onderwijs aan Geneeskunde studenten van de Universiteit Utrecht, verpleegkundigen in vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige, artsen in opleiding tot kinderarts en kinderartsen binnen en buiten het UMCU-WKZ. Ook ben ik betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek van de subafdeling kindernefrologie.
 

Biografie

Studie geneeskunde aan de Rijks Universiteit Leiden, afstudeerjaar 2001.

Tijdens en direct na mijn Geneeskunde studie heb ik mijn aandacht gericht op wetenschappelijk onderzoek binnen de kindergeneeskunde.  In 2001 heb ik gewerkt als onderzoeker bij de afdeling Infectieziekten en Immunologie van het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam waar ik onderzoek deed naar de effectiviteit van meerdere vernieuwde vaccins voor kinderen.

Aansluitend ben ik gestart met een promotie onderzoek waarbij ik de effecten van vroeggeboorte en laag geboortegewicht op de bloeddruk en nierfunctie op jong volwassen leeftijd heb bestudeerd. (Proefschrift ‘Early determinants of blood pressure and renal function’  2006, ErasmusMC-Sophia Rotterdam)

Na dit project ben ik begonnen met de opleiding tot kinderarts welke ik in 2010 heb afgerond.  Mijn opleiding tot kinderarts-nefroloog (subspecialist in kindernierziekten) heb ik gedurende 1.5 jaar in het ErasmusMC-Sophia te Rotterdam en gedurende 1 jaar in ‘The Hospital for Sick Children’, Toronto, Canada doorlopen.

Sinds 2013 ben ik als staflid werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis bij de subafdeling kindernefrologie. Hier ben ik betrokken in met name de kindernefrologische patiëntenzorg (klinisch en poliklinisch), onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Ik participeer onder andere in landelijke werkgroepen van nefrotisch syndroom, atypische HUS en kinderniertransplantatie.

Wetenschappelijk onderzoek

Ik ben betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten waarbij met met meerdere afdelingen binnen en buiten het UMCU wordt samengewerkt.

Lange termijn effecten van vroeggeboorte op nierfunctie en bloeddruk.

Rituximab gebruik in kinderen met nefrotisch syndroom, Hospital of Sick Children Toronto, Canada.

Ureterstentprocedure bij niertransplantatie bij kinderen. EramsusMC Sophia Rotterdam en Hospital of Sick Children Toronto, Canada.

AGORA studie: onderzoek naar erfelijke factoren van aangeboren aandoeningen van de nieren en urinewegen, Klinische genetica UMCU en kindernefrologie UMC St Radboud.

KOUNCIL studie: onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en mogelijke behandeling van nefronoftise, een zeldzame nierziekte die vaak pas in een fase wordt ontdekt als de nierfunctie al ernstig bedreigd is. Klinische genetica UMCU en kindernefrologie UMC St Radboud en Unversity College of Londen.

CUREiHUS: onderzoek naar de optimale behandeling van atypische HUS bij kinderen en volwassenen (alle academische ziekenhuizen in Nederland, zowel volwassen nefrologie afdeling en kindernefrologie afdeling).

BAMBI studie: Onderzoek naar de effecten van een diureticum bij kinderen met autistiforme stoornis (afdeling kinderpsychiatrie UMCU).

Lupus nefritis in Nederland: onderzoek naar het voorkomen van nierfilterontsteking bij kinderen met systemische lupus erythematodes (SLE) (alle kindernefrologische centra in Nederland).

 

Publicaties

De publicaties van Dr. Keijzer kunt u bekijken op PubMed.

Specialisme

De kindernefrologie omvat het stellen van de diagnose en het behandelen van alle aangeboren of verworven ziekten van de nieren en van hoge bloeddruk bij kinderen en van het behandelen van kinderen die geen eigen nierfunctie meer hebben door middel van dialyse en transplantatie. Ook het voorkómen van ziekten van de nieren hoort tot het terrein van de kindernefrologie.

Motivatie

Patiënt en ouders optimaal begeleiden naar de beste vorm van diagnostiek, behandeling en ondersteuning van de onderliggende nierziekte om zich als kind optimaal te ontwikkelen en zo onafhankelijk mogelijk de volwassen wereld te kunnen betreden.

Afdeling