Terug

Mevr. D.M.L. (Dimphy) Fikke

Beeldend Therapeut, MAth
Silhouet vrouw

T: 088 755 7470

E:

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden algemeen:

  • Observatie, (proces)diagnostiek en indicatiestelling.
  • Kortdurende behandeling, klinisch en poliklinisch.
  • Individuele therapie, groepstherapie, systemisch werken.

Aandachtsgebieden patiëntgericht:

  • Beeldende therapie is geschikt voor een heel uiteenlopende doelgroep en bij diverse problemen.
  • Patiënten die niet of moeilijk kunnen praten over hun problemen, of juist heel sterk geneigd zijn om te praten kunnen veel baat hebben bij concrete en tastbare ervaringen. Door het verbeelden en werken met materialen kan contact gemaakt worden met emoties, of kunnen emoties geordend, gereguleerd of verwoord worden. De manier waarop de patiënt werkt met beeldende materialen, geeft veel informatie over hoe dit in het dagelijks leven een patroon is. Zo kan geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag.

Overig

Kerngebieden in de behandeling kunnen zijn; zelfbeeld (egosterkte,  identiteit), emoties (regulatie, contact, rouw/traumaverwerking), cognitie (perfectionisme, piekeren) en interactie (omgeving, ik/ander).

Persoonlijk

Dimphy is als senior geregistreerd vaktherapeut beeldend (SRVB) verbonden aan de aandachtsgebieden ontwikkelingsstoornissen en psychose. Iedere patiënt is uniek, zo ook zijn of haar manier van beeldend werken. Dit motiveert en inspireert Dimphy om iedere keer weer aan te sluiten bij de mogelijkheden van elke patiënt, jong en oud. 

Zij is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de beeldende therapie, en vindt het belangrijk haar werk vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring te onderbouwen. Naast haar functie als beeldend therapeut op het UMC Utrecht werkt zij als HBO-docent aan de opleiding Creatieve Therapie aan de HAN, waar zij o.a. onderzoeken begeleidt en het prachtige vak van beeldend therapeut onderwijs.

Tevens ben Dimphy actief bij de Richtlijncommissie van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) om nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen de beeldende therapie landelijk op de kaart te zetten.

Polikliniek en afdeling

Beeldende therapie

Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie (ervaringsgerichte psychotherapie) en wordt ingezet bij diagnostiek en behandeling. Door het werken met creatieve materialen en technieken wordt een doelgericht therapieproces op gang gebracht om tot verandering, ontwikkeling of acceptatie te komen.