Terug

Dhr. B. Fengler

Physician Assistant

Wetenschappelijk onderzoek

Fengler is betrokken bij een aantal projecten van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoek- en innovatiecentrum van het Revalidatiecentrum De Hoogstraat en de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport.

Afdelingen / poliklinieken

Biografie

Fengler begon zijn loopbaan in het UMC Utrecht in 1993 als fysiotherapeut. Hij werkte in die functie op alle afdelingen maar behandelde vooral patiënten met neurologische aandoeningen. In 2005 begon hij de Masteropleiding tot Physican Assistant (PA), die hij in 2008 Cum Laude afrondde. Sindsdien werk hij als PA voor de revalidatiegeneeskunde in het UMC Utrecht en in Revalidatiecentrum De Hoogstraat. In De Hoogstraat heeft hij een poliklinisch spasticiteit spreekuur waarin hij patiënten behandelt met onder andere botuline toxine. Daarnaast doet hij gangbeeldanalyses en geeft hij onderwijs aan artsen en paramedici. In het UMCU is hij verantwoordelijk voor de consulten vanuit de revalidatiegeneeskunde op de afdeling neurologie, met name op de afdeling cerebrovasculaire aandoeningen. Hij coördineert het revalidatieteam en start de revalidatie voor patiënten met neurologische aandoeningen. Hij is verantwoordelijk voor het in gang zetten van het revalidatie traject na de ziekenhuisopname en heeft hierin een superviserende rol voor de arts assistent. In de Stroke keten UMCU vervult hij een belangrijke spil functie. Op de revalidatieafdeling van verpleeghuis Albert van Koningsbruggen neemt hij deel aan het multidisciplinaire overleg en doet hij her-triages van patiënten die daar zijn opgenomen.

Andere taken in het UMCU zijn het behandelen van kinderen met spasticiteit. Hij doet samen met de revalidatiearts de botuline toxine behandelingen op de OK en gipsredressies. Hij geeft onderwijs aan geneeskunde studenten en arts-assistenten en is betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken en projecten.

Publicaties

  • Fengler RKB, Jacobs JW, Bac M, van Wijck AJ, van Meeteren NL. Action potential simulation (APS) in patients with fibromyalgia syndrome (FMS): a controlled single subject experimental design. Rheumatol. 2007 Mar, 26(3),p. 322-329.
  • Fengler RKB, Slooff WB, Visser-Meily JMA, Lindeman E. Geplande complexe chirurgie met neurologische uitval: een preoperatief consult van de revalidatiearts gewenst. Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie 2008, 109, p. 305-309
  • Fengler RKB, Meijer R, Berdenis van Berlekom SH, Visser-Meily JMA. Slim meten bij CVA patiënten in het ziekenhuis: software voor besluitvorming, overzicht en overdracht. Revalidata, 2010, 155, p. 2-5.
  • Fengler RKB, Holtslag HR. Compensating Weakness of the Quadriceps Muscles Due to Poliomyelitis Using a Custom-Made Orthopedic Shoe. JPO Journal of Prosthetics & Orthotics:October 2011, 23 (4), p. 199-201.
  • Fengler RKB, Sicking S, Haaften J, Port vd I, Berlekom S, Visser-Meily JMA. CVA patiënten 50% actiever in het Verpleeghuis dan in het ziekenhuis. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 2012, 1, p. 11-15.

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

Eervolle vermelding Arthron Reumatologie aanmoedigingsprijs 2007