Terug

Prof.dr. M.H. (Mark Hans) Emanuel

Hoogleraar Gynaecologie

Aandachtsgebieden

Diagnostiek en behandeling van aangeboren en verworven afwijkingen van de baarmoederholte in het algemeen en de ziekte van Asherman in het bijzonder.

Bij de ziekte van Asherman zijn er verklevingen in de baarmoederholte door een beschadiging van het baarmoederslijmvlies, meestal door een operatie. Deze verklevingen geven aanleiding tot menstruatie- en vruchtbaarheidsstoornissen.

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

  • Diverse studies naar het ontstaan, verloop, de diagnostiek en de behandeling van vleesbomen in de baarmoederholte.
  • Diverse studies naar de oorzaak en behandeling ziekte van Asherman.
  • TRUST trial (herhaalde miskraam en fertiliteitsstoornissen bij de uterus septus).
  • Foam studie (schuim als contrast bij echoscopisch onderzoek naar doorgankelijkheid eileiders).
  • Diverse studies naar de ontwikkeling en gebruik van hysteroscopisch morcelleren Dit is een techniek waarmee we weefsel verwijderen. Een klein ronddraaiend buisje scheert poliepen en verklevingen weg.

Publicaties

De publicaties van Prof.dr. Emanuel kunt u nalezen op PubMed. 

Korte biografie

1985 artsexamen Universiteit van Amsterdam

1985-1987 arts assistent neurologie, interne geneeskunde en chirurgie

1987-1992 opleiding gynaecologie-verloskunde AMC Amsterdam en Medisch Centrum Alkmaar

1998 promotie Universiteit van Amsterdam

1992-2017 gynaecoloog Spaarne Ziekenhuis Haarlem/Heemstede/Hoofddorp

2016 staflid gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde UMC Utrecht

2017 hoogleraar Universitair Ziekenhuis Gent
 

Na mijn registratie als gynaecoloog in 1992 ben ik gaan werken in het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem/Heemstede (vanaf 2005 Hoofdorp/Heemstede). In 1998 ben ik gepromoveerd bij prof. Frits Lammes (AMC) op de epidemiologie, de diagnostiek en de behandeling van vleesbomen in de baarmoederholte.

Eind jaren 80 van de vorige eeuw heeft één van mijn voorgangers en pioniers in de hysteroscopie een afdeling opgezet voor diagnostische en therapeutische hysteroscopie die ik vanaf de jaren 90 heb voortgezet en uitgebreid met innovaties (chirurgisch en echoscopisch). Onze afdeling heeft een landelijke verwijsfunctie voor problemen in baarmoederholte die mogelijk met behulp van hysteroscopische technieken opgelost kunnen worden (in het bijzonder de ziekte van Asherman).

Bij een hysteroscopie kijken we met een dunnen kijkbuis in de baarmoeder(holte) en kunnen we operaties uitvoeren.

Het afgelopen jaar heb ik zowel in het Spaarne Gasthuis als in het UMC gewerkt.
Vanaf 1 oktober 2017 werk ik alleen in het UMC Utrecht en als (gast)hoogleraar ook in Gent.

Motivatie/Ambitie

Het opzetten en leiding geven aan een academische kliniek voor diagnostiek en behandeling van aangeboren en verworven afwijkingen van het cavum uteri en het endometrium.

Het doen van onderzoek naar het ontstaan en behandelen van aangeboren en verworven afwijkingen van het cavum uteri en het endometrium in het algemeen en de ziekte van Asherman in het bijzonder.
 

Prijzen, subsidies en onderscheidingen

1999   Dutch Inventor of the year, ID-NL Group, World Trade Centre Rotterdam

2006   Wetenschapsprijs, Spaarne Ziekenhuis Heemstede / Hoofddorp

2009   The Society of Reproductive Surgeons, Price winning Paper of the Year (VS)

2014   The American Association of Gynecological Laparoscopist, Best study of the Year (VS)

2016   The American Association of Gynecological Laparoscopist, Best abstract on Hysteroscopy (VS)