Terug

Mw D.H.M. (Danielle) van Elst - Laurijsen MA ANP

Verpleegkundig specialist
Danielle van Elst

T: 088 75 563 08

E:

BIG nr: 99039915330

Aandachtsgebieden

Medische Oncologie

Polikliniek en afdeling

Danielle werkt binnen de Medische Oncologie voor twee verschillende afdelingen: 

  • De afdeling Neuro-oncologie: In deze functie behandelt en begeleidt Danielle patiënten met hersentumoren tijdens de fase dat ze worden behandeld met chemotherapie. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de rest van het neuro-oncologisch team.
  • De afdeling  Sneldiagnostiek maag-, darm- en leverziekten (MDL): Hier begeleidt en coördineert zij de zorg voor patiënten die de polikliniek sneldiagnositiek bezoeken, in verband met een verdenking op een tumor in de maag, darm of lever.

Biografie

Na het behalen van haar HBO-V diploma in 1992 heeft Daniëlle verschillende functies bekleed. Ze begon haar carrière op de verpleegafdeling voor hart-en longziekten. Na een paar jaar wilde Daniëlle zich verder gaan specialiseren en maakte ze de overstap naar de dialyseafdeling, waar ze haar dialyse aantekening behaalde. 

Op het moment dat het Cystic Fibrosis (CF) centrum van het UMC Utrecht een 'CF loket' wilde openen voor patiënten met Cystic Fibrosis (ofwel taai-slijm ziekte), greep Daniëlle de kans aan om dit loket vorm en inhoud te geven. Ze werd het eerste aanspreekpunt voor de volwassen patiënten met CF en zette o.a. een verpleegkundig spreekuur op. De functie van het CF loket ontwikkelde zich verder, en Daniëlle kon de masteropleiding Advanced Nursing Practice gaan volgen, waarna ze vervolgens verpleegkundig specialist voor deze patiëntengroep werd. 

Daarna werkte Daniëlle als verpleegkundig specialist nog voor andere specialismen. Na ruim 10 jaar patiënten met hiv, aids en hepatitis C te hebben behandeld en begeleid, maakte ze een uitstapje naar de hematologische oncologie van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Na ruim een jaar kwam ze weer terug naar het UMC Utrecht om aan de slag te gaan als verpleegkundig specialist voor de medische oncologie van het Cancer Center. Hier is ze verbonden aan twee verschillende specialismen, namelijk: Neuro-oncologie en Sneldiagnostiek van de maag- darm en leverziekten.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

  • Sexuality and infectious diseases. van Elst-Laurijsen, D., Hoepelman, A. (2014). In E. Mauser-Bunschoten, W. Ginotten, L. Heijnen, A. de Knegt-van Eekelen, Sexuality and bleeding disorders (pp. 85-95). Utrecht: van Creveld Kliniek.
  • Boceprevir en Telaprevir bij HIV/HCV co-infectie; Gebruiksvoorschriften en verpleegkundige aandachtspunten. van Elst-Laurijsen, D. HIV bulletin, (2013). 7(3), 17-20.
  • Managing drug-drug interactions in an HIV-infected patient receiving antiretrovirals, anti-HCV therapy and carbamazepine: a tour de force for clinical pharmacologists. 
  • Burger DM, Arends JE, Jacobs BS, van Elst-Laurijsen DH, de Kanter CT, van Maarseveen EM, Verwey-van Wissen CP, Hoepelman AI.
    Int J Antimicrob Agents. 2014 Jul;44(1):86-8. 
  • The need of monitoring serum levels of aminoglycosides during intravenous treatment at home. van Elst-Laurijsen, D., Teding-van Berkhout, F 28th European Cystic Fibrosis Conference, (p. S104). Kreta, Griekenland. (2005). Oral en poster presentatie.