Terug

Drs. M.J.C. Eijsermans

kinderfysiotherapeut, klinisch epidemioloog

Aandachtsgebieden

  • In de afgelopen jaren heeft zij met name ervaring opgebouwd in het kijken naar ontwikkeling van jonge kinderen. Ontwikkelingsproblemen zijn haar hoofdaandachtsgebied met de nadruk op de ontwikkeling van de zuigeling, peuter en kleuter. Expertise in ontwikkelingsproblematiek heeft zij met name opgebouwd door haar werk op de afdeling algemene kindergeneeskunde en binnen de poli van de afdeling neonatologie waar zij inmiddels 15 jaar werkzaam is.
  • Op de afdeling neonatologie is zij betrokken in de diagnostiek en behandeling van baby’s. Voor ouders op de afdeling neonatologie die te vroeg geboren zijn worden ouderbijeenkomsten georganiseerd waarin ouders geïnformeerd worden over de ontwikkelingsbehoefte van premature kinderen.

Biografie

Rian Eijsermans studeerde fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Na deze opleiding heeft zij de driejarige opleiding kinderfysiotherapie gevolgd. Tijdens deze opleiding heeft zij 3 jaar als fellow in het Kinderbewegingscentrum van het WKZ gewerkt waarna zij als afgestudeerd kinderfysiotherapeut vanaf 01-10-1997 in het Wilhelmina Kinderziekenhuis is blijven werken.

In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het subspecialisme neonatologie en is zij sinds jaar en dag nauw betrokken bij de follow up poli van de afdeling neonatologie, waar op verschillende leeftijden naar de ontwikkeling wordt gekeken van prematuur geboren kinderen en ernstige asfycten die opgenomen zijn geweest op de neonatale intensive care van de afdeling neonatologie (NICU).

Van 2009 tot 2010 heeft zij de opleiding Infant Behavioral Assessment and Intervention Program ( IBAIP) gevolgd. Een programma wat gericht is op toename van de sensitiviteit en responsiviteit van de ouder, waardoor de ouder-kind interactie en de ontwikkeling van het kind positief beïnvloed wordt.

In 2010 ging zij voor een werkbezoek naar het Mt Sinaii Centre in Toronto en leerde zij veel over Family Centered Care op de afdeling neonatologie en ontwikkelingsgerichte zorg voor prematuren in het bijzonder. Naar aanleiding van dit werkbezoek is zij samen met collega Lianne Verhage en de unitleiding van de afdeling neonatologie gestart met wekelijkse ouderbijeenkomsten voor ouders met kinderen die opgenomen zijn op de afdeling neonatologie.

Wetenschappelijk onderzoek

In het kader van de wetenschappelijke opleiding klinische epidemiologie gaat zij starten met een studie gericht op de effecten van een interventieprogramma dat aan ouders van prematuur geboren kinderen ( <32 weken) en/of onder de 1500 gram in de thuissituatie wordt aangeboden.

Publicaties

De publicaties van mw. eijsermans kunt u bekijken in PubMed.

Motivatie

Het kijken naar de ontwikkeling van het jonge kind met ontwikkelingsproblemen en het voorwaarden scheppen voor een zo’n optimaal mogelijke verder motorische ontwikkeling ervaart zij als zeer waardevol. Plezier in bewegen en kinderen in beweging krijgen, daar waar de ontwikkeling is vastgelopen neemt daarin een belangrijke plaats in. Haar ambitie is over ruim een jaar af te studeren als klinisch epidemioloog en middels wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan verdere inzichten in de zorg rondom het jonge kind.