Terug

Mw. Karlijn Daniëls-Steggehuis

Gezondheidszorgpsycholoog
Karlijn Daniels-Steggehuis

T: 088 755 7470

E:

Aandachtsgebieden

Biografie

Karlijn Daniëls-Steggehuis heeft in januari 2001 de opleiding Sociale Wetenschappen, Orthopedagogiek; succesvol afgerond. Hierna is zij als onderzoeksassistente gaan werken in het UMC Utrecht, waar zij medeverantwoordelijk was voor het verzamelen van de onderzoeksgegevens voor diverse projecten door middel van psychologisch onderzoek, spelobservatie (ADOS), ouderinterviews (ADI, FHI, DISC) en specifiek ontwikkelde testbatterijen voor kinderen/adolescenten en ouders binnen het onderzoek en de controlegroepen. De verschillende onderzoeksprojecten waren met name gericht op de ontwikkelingsstoornissen autisme en disruptieve stoornissen. Naast diagnostiek heeft Karlijn zich tevens gericht op behandeling binnen de Incredible Years oudertraining.

In 2007 maakte zij de overstap naar het klinisch werk op de poli voor het jonge kind (UMC Utrecht) en heeft zij tevens ervaring opgedaan binnen het speciaal onderwijs (cluster 4) als orthopedagoog in het doen van diagnostiek, het opstellen van handelingsplannen en het geven van oudertrainingen.

In 2009 is zij gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog binnen het UMC Utrecht. Zij heeft tijdens deze opleiding afdelingsbreed ervaring opgedaan, met een focus op verdere specialisatie binnen de poli voor het jonge kind.

Na afronding van de opleiding, is zij sinds 2012 werkzaam als BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog  op de afdeling psychiatrie, zorglijn ontwikkelingsstoornissen. Haar huidige werk bestaat onder andere uit diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Haar specialisaties zijn diagnostiek bij het jonge kind en autisme spectrum stoornissen. 

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Publicaties

  • Bonora E, Lamb JA, Barnby G, Sykes N, Moberly T, Beyer KS, Klauck SM, Poustka F, Bacchelli E, Blasi F, Maestrini E, Battaglia A, Haracopos D, Pedersen L, Isager T, Eriksen G, Viskum B, Sorensen EU, Brondum-Nielsen K, Cotterill R, Engeland Hv, Jonge Md, Kemner C, Steggehuis K, Scherpenisse M, Rutter M, Bolton PF, Parr JR, Poustka A, Bailey AJ, Monaco AP; International Molecular Genetic Study of Austism Consortium. (2005) Mutation screening and association analysis of six candidate genes for autism on chromosome 7q. European Journal of Human Genetics. Feb;13(2):198-207.
  • Lamb J A, Barnby G, Bonora E, Sykes N, Bacchelli E, Blasi F, Maestrini E, Broxholme J, Tzenova J, Weeks D, Bailey A J, Monaco A P, the International Molecular Genetic Study of Autism Consortium (IMGSAC) (2005) Analysis of IMGSAC autism susceptibility loci: evidence for sex limited and parent of origin specific effects Journal of Medical Genetics; 42:132-137