Terug

Prof.Dr. Annelien Bredenoord

Hoogleraar ethiek biomedische innovatie

Aandachtsgebieden

Ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals

 • Stamcelonderzoek
 • Genetica
 • Regeneratieve geneeskunde
 • Voortplantingstechnieken
 • Big Data
 • Biobanken

Wetenschappelijk onderzoek

Ik richt me op ethische en maatschappelijke vragen rond nieuwe, vaak controversiële technologie, zoals stamcelonderzoek, genetica, regeneratieve geneeskunde, voortplantingstechnieken, Big Data en biobanken. Daarbij zoek ik steeds de samenwerking met andere disciplines. De ontwikkelingen in de medische ethiek zijn letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend, daarom verblijf ik regelmatig in het buitenland. Ik ben bijvoorbeeld gastonderzoeker geweest aan het Ethox Center in Oxford en het Harvard Stem Cell Institute in Boston. Ik ben momenteel – met veel plezier – promotor van 6 promovendi. Zie hier een kort filmpje over mijn onderzoek:

 

Onderwijs

Ik doceer ethiek aan de Faculteit Geneeskunde en aan de medisch-specialistische vervolgopleidingen. De colleges en werkgroepen die ik geef gaan o.a. over research ethics, ethiek aan het begin van het leven, autonomie, ethische aspecten van de genetica, ethische aspecten van de regeneratieve geneeskunde en stamcelonderzoek, ethische aspecten van onderzoek met patiëntgegevens en lichaamsmateriaal, keuzes in de zorg, technologie & ethiek, wetenschapsfilosofie. Ik begeleid jaarlijks meerdere geneeskunde- en filosofiestudenten tijdens hun (afstudeer)stage.

Nevenfuncties

 • Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.
  Portefeuilles: volksgezondheid, medische ethiek, privacy, databescherming, en familierecht.
 • Ethics Committee van de International Society for Stem Cell Research
 • Ethics Working Party van het International Stem Cell Forum
 • Hinxton Group
 • Jonge Gezondheidsraad
 • Landelijke Indicatiecommissie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek
 • KNAW Raad voor Medische Wetenschappen
 • NIAS-Lorentz Scientific Advisory Board
 • l’Oreal UNESCO For Women in Science Jury