Terug

Dr. M. (Marije) Bartels

Kinderhematoloog

Aandachtsgebieden

Beenmergfalen (aangeboren en verworven), in het bijzonder congenitale beenmergfalensyndromen zoals Diamond-blackfan anemie (DBA), ernstige congenitale neutropenie (SCN), en telomeerziekten. Tevens zeldzame (hemolytische) anemieën, inclusief paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH).

Biografie

1995 - 2002  Studie Geneeskunde (Universiteit Utrecht)
2000 - 2009  Opleiding tot kinderarts (Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht)
2007 - 2014  Promotieonderzoek getiteld 'Steering myelopoiesis: a role for protein acetylation?'
2011 - 2014  Opleiding tot kinderhematoloog-oncoloog (Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht)
2014 - 2018  Werkzaam als kinderhematoloog (Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht)
2018 - Heden Werkzaam als kinderhematoloog (Van Creveldkliniek en Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht)

Nevenfuncties

> Sectiebestuur sectie Kinderhematologie
> Landelijke werkgroep PNH
> Landelijke werkgroep beenmergfalen bij kinderen
> Lid van ENERCA (European Network for Rare Congenital Anemia)
> Local liaison physician van Severe Chronic Neutropenia International Registry
> Lid van Scientific Working Groups European Hematology Association (EHA): 'Red cells and iron' en 'Granulocyte and constitutional marrow failure disorders'.
> Medische commissie Villa Pardoes

Wetenschappelijk onderzoek

> Pathofysiologie van aangeboren beenmergfalensyndromen (focus op stamcelbiologie)
> Genotype-fenotype correlatie in Diamond-blackfan anemie (focus op cellulaire fenomenen)
> IJzermetabolisme in context zeldzame anemie en 'innate immunity'
> Differentiatie en functie van myeloide voorlopers in congenitale neutropenie

De wetenschappelijke publicaties van Marije Bartels vindt u op Pubmed.