Terug

Bronchopulmonale dysplasie (BPD)

BPD is de afkorting van bronchopulmonale dysplasie. Dat is een chronische longaandoening. De long is beschadigd door de beademingsondersteuning en door het toedienen van zuurstof aan pasgeborenen met onrijpe longen. Er ontstaan dan langdurig ademhalingsmoeilijkheden.

Lees meer over bronchopulmonale dysplasie