Terug

Chirurgie

Het specialisme kinderchirurgie (heelkunde) houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van kinderen en pasgeborenen. Wij krijgen veel verwijzingen voor het verrichten van complexe operaties, zowel van specialisten uit ziekenhuizen binnen de regio Utrecht als daarbuiten.

Specialisme kinderchirurgie

De afdeling kinderchirurgie van het Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ) is een Center of Excellence voor endoscopische chirurgie en biedt topklinische zorg aan pasgeborenen die een chirurgische ingreep moeten ondergaan. Het gaat hier vaak om ernstig zieke en soms ook veel te vroeg geboren kinderen. Deze kwetsbare kinderen zijn opgenomen op de intensive care van de afdeling neonatologie.

Samenwerkingsverbanden

De afdelingen kinderchirurgie en neonatologie werken nauw samen met andere specialismen binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis, zoals cardiologie, nefrologie, infectieziekten en radiologie, klinische genetica, fysiotherapie en de psychosociale afdeling. Daarnaast werken wij samen met afdelingen van andere academische ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

Specialisme kinderchirurgie

Het specialisme kinderchirurgie biedt excellente specialistische zorg, vooral op de volgende gebieden:

  • endoscopische chirurgie
  • aangeboren afwijkingen
  • gastro-intestinale chirurgie
  • borstkasafwijkingen
  • kindertraumatologie

Endoscopische chirurgie

Bij endoscopische chirurgie ofwel ‘kijkoperaties’ opereren we via een minimale toegang, meestal een of meer kleine sneetjes. De operatiewond is daardoor minder groot is dan bij de ‘standaardoperatie’ en geneest sneller, zodat uw kind eerder naar huis kan.

Aangeboren afwijkingen

De afdeling kinderchirurgie is een van de zes centra in Nederland waar kinderen met aangeboren afwijkingen worden behandeld. Verschillende afdelingen werken nauw samen in een multidisciplinaire aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in de neonatale chirurgie en hebben veel (onderzoeks)ervaring op het gebied van neonatale neurologie.

Gastro-intestinale chirurgie

De gastro-intestinale chirurgie richt zich op aandoeningen van de maag, lever en darm. Onze afdeling heeft zich gespecialiseerd in ingewikkelde operaties op dit gebied, die zoveel mogelijk endoscopisch worden uitgevoerd. In het programma Topklinische Zorg Plus gebruikt het Wilhelmina Kinderziekenhuis de modernste technieken om rondom operaties te controleren of de hersenen van pasgeboren baby’s voldoende zuurstof krijgen. Bij problemen met de zuurstofvoorziening kunnen artsen meteen ingrijpen door de beademing op te voeren. Als dat nodig is, wordt de operatie tijdelijk gestaakt. Met de nieuwe methode meten artsen vóór, tijdens en na een operatie het zuurstofgehalte in de hersenen. Dit verbetert de zorg voor kinderen met aangeboren afwijkingen die een operatie moeten ondergaan.

Polikliniek

Verpleegafdeling