Terug

Sylvia Tóth Centrum

Patiëntengroepen

Kinderen met complexe aandoeningen kunnen bij het Sylvia Tóth Centrum terecht voor een screening die één dag duurt. Het gaat om de volgende groepen patiënten:

  • kinderen met moeilijk instelbare epilepsie
  • kinderen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan voor een stofwisselingsziekte (een metabole aandoening)

Kinderen met een (onbegrepen) ontwikkelingsachterstand en hun ouders kunnen sinds januari 2019 door hun (huis)arts direct worden voorverwezen naar het nieuwe Centrum voor Ontwikkelingsachterstand van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Verwijsprocedure

Verwijzers kunnen een patiënt zowel schriftelijk aanmelden met een verwijsbrief, als elektronisch via het aanmeldingsformulier, wat na invullen kan worden gemaild aan
stcentrum@umcutrecht.nl.

In beide gevalllen is het verzoek alle correspondentie, uitslagen, neuropsychologische verslagen en, indien aanwezig, de röntgenmap te zenden naar:

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Sylvia Tóth Centrum
Huispostnummer KA.01.019.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Na verwijzing wordt de aanmelding beoordeeld. Na akkoord ontvangt de patiënt een uitnodiging voor de diagnose- follow-up dag in het Sylvia Tóth Centrum (voor meer informatie zie 'Voor ouders' bovenaan de pagina). Verwijzers zijn van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens de diagnose- follow-up dag.

De gemiddelde wachttijd bedraagt twee tot drie maanden. Voor informatie over de wachttijd kunt u contact opnemen met de secretaresse van het Sylvia Tóth Centrum:

 088 75 538 98 (alleen voor professionals)

Informatie per patiëntengroep

Kinderen die stamceltherapie hebben ondergaan

Voor kinderen met een stofwisselingsziekte die een stamceltransplantatie hebben ondergaan, functioneert het Sylvia Tóth Centrum als een expertisecentrum. Deze kinderen worden via de transplantatie-unit verwezen naar het Sylvia Tóth Centrum voor follow-up na de transplantatie.

Afhankelijk van het ziektebeeld, wordt gekeken welke specialisten bij de follow-up van een kind betrokken worden.
Het is mogelijk dat er, naar aanleiding van bevindingen op de follow-up dag(en), aanvullende onderzoeken en/of afspraken nodig zijn. Dit zal dan buiten het Sylvia Tóth Centrum (binnen of buiten het Wilhelmina Kinderziekenhuis) plaatsvinden.

Kinderen met moeilijk instelbare epilepsie

Sommige kinderen met epilepsie reageren niet of onvoldoende op behandeling met de gebruikelijke anti-epileptica (Valproaat, Carbamazepine, Diazepines of Lamotrigine). Het kan dan zinvol zijn het kind in het Sylvia Tóth Centrum te laten screenen op andere mogelijkhede epilepsiebehandelingen, zoals de epilepsiechirurgie.

De screening hierop is betrekkelijk eenvoudig en bij deze kinderen kan het Sylvia Tóth Centrum aan het eind van de diagnosedag in het algemeen antwoord geven op de vraag of chirurgie mogelijk is als behandeling.