Terug

Plastische chirurgie

Zorgaanbod

Welkom bij de vakgroep plastische chirurgie

De vakgroep kinderplastische chirurgie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) valt onder het specialisme plastisch-, reconstructieve- en handchirurgie. De kinderplastische chirurgen hebben grote belangstelling voor afwijkingen in gelaat en dan in het bijzonder schisis, 22q11.2 deletie syndroom, Pierre Robin sequentie, aangeboren oorschelpafwijkingen (microtie) en hemangiomen. In ons team behandelen wij ook patiënten met complexe aangeboren handafwijkingen.

Diagnose en behandelingen

Er zijn landelijke expertisecentra voor het behandelen van schisis, 22q11.2 deletie syndroom, oorschelpafwijkingen en hemangiomen. De kinderplastische chirurgen coördineren deze multidisciplinaire teams. Zij werken intensief samen met andere specialismen, zoals kaakchirurgen, KNO-artsen, neurochirurgen, dermatologen, klinisch genetici, psychiaters, tandartsen en logopedisten.

Samenwerking

In nationaal en internationaal verband bestaan veel samenwerkingen op het gebied van zorg en onderzoek. In de regio is er veel samenwerking met het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Samen met de afdeling kinderorthopedie van het WKZ is er een nauwe samenwerking met De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

Polikliniek en afdelingen

De meeste spreekuren voor de kinderplastische chirurgen zijn speciale spreekuren gericht op specifieke afwijkingen. Daarnaast zijn er enkele algemene spreekuren. Nieuwe patiënten kunnen bijna altijd snel terecht en de wachttijd is meestal korter dan 2 weken.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling kinderplastische chirurgie doet nationaal en internationaal toonaangevend onderzoek en is betrokken bij het aanbieden van internationale congressen om de zorg te verbeteren. Er is een goede samenwerking met de afdeling orthopedie/regeneratieve geneeskunde. Doel van deze samenwerking is het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde behandeltechnieken.

Aanvullende websites

Contactgegevens

Postadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
t.a.v. Polikliniek Kinderplastische chirurgie
Huispostnummer KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek

Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 8

Locatie verpleegafdeling

Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling Schildpad.

Medisch hoofd

Dr. A.B. Mink van der Molen

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Wachttijden en toegangstijden

Laatst bijgewerkt: 11-6-2018

Toegangstijd polikliniek Plastische chirurgie: 17 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Verpleegafdeling