Terug

Orthodontie

Zorgaanbod

Welkom bij de vakgroep orthodontie

U kunt verwijzen voor:

  • Groeistoornissen van de kaak of een malocclusie
  • Afwijkingen in aanleg en doorbraak van tanden

Wij maken gebruik van de modernste diagnostische middelen en behandelmethoden. Speciaal aandachtsgebied is 3-dimensionale beeldvorming met 3D-röntgenonderzoek(CbCT) en 3D-fotografie, bijvoorbeeld bij schisis.

De Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Orthodontie en Bijzondere Tandheelkunde bieden topreferente zorg voor afwijkingen van het gelaat en het tand- kaakstelsel op regionaal en landelijk niveau.

Multidisciplinaire spreekuren

Dento-faciaal-genetisch spreekuur

Een speciaal spreekuur voor onbegrepen afwijkingen of groeistoornissen van de schedel, het gezicht, de kaak en/of de tanden in samenhang met mogelijke syndromale afwijkingen. Daar ziet de orthodontist uw patientje samen met een Klinisch Geneticus, MKA-chirurg en Kindertandarts.

Schisis-spreekuur

Daarnaast participeert de orthodontist in het multidisciplinaire 'Schisis spreekuur'. Daar is ook een MKA-chirurg, orthodontist,  kindertandarts, kno-arts, logopedist, plastisch chirurg en maatschappelijk werker bij aanwezig.

Cranio-team

Verder nemen de orthodontist en MKA-chirurg deel aan het 'cranio-team', waarbij kinderen met groeistoornissen van de hersenschedel en het middengezicht worden gediagnosticeerd en behandeld samen met de neurochirurg.

Medisch hoofd

Dr. R.J.J. van Es

Contactgegevens

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
t.a.v. polikliniek bijzondere tandheelkunde
Huispostnummer KJ 01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 8

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling Schildpad.

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Verpleegafdeling