Terug

Longziekten

Zorgaanbod

Welkom bij de vakgroep longziekten

De vakgroep longziekten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) biedt derdelijnszorg aan kinderen met aangeboren afwijkingen van de luchtwegen, chronisch recidiverende luchtweginfecties en astma.

Functieonderzoek aanvragen

Ter ondersteuning van de eerstelijns en tweedelijnszorg biedt de afdeling de mogelijkheid tot het aanvragen van functieonderzoek. Indien u via Zorgdomein een ‘Astmastraat’ aanvraagt wordt uw patiënt op korte termijn opgeroepen voor een longfunctiediagnostiek en/of een allergologische screening.

Kinderen met Cystic Fibrosis

Een van de specialismen van de vakgroep is de diagnose en behandeling van kinderen met cystic fibrosis. Kinderen die bij de hielprikscreening positief blijken te zijn voor cistic fibrosis kunnen - na verwijzing - met spoed worden gezien door het multidisciplinaire CF-team van het WKZ.

Cystic fibrosis centrum

De afdeling kinderlongziekten coördineert het grootste cystic fibrosis centrum van Nederland, ongeveer 40% van alle kinderen met CF worden hier multidisciplinair behandeld. Het  CF-centrum utrecht werkt samen met enkele andere grote CF-centra binnen Nederland en Europa.

De CF-centrale, bestaande uit CF-teams van het UMC Utrecht, Hagaziekenhuis en Erasmus MC, wil de beste zorg leveren voor patiënten met CF. De CF-centrale streeft er ook naar dat nieuwe kennis zo snel mogelijk in de zorg wordt toegepast.

Om dit te waarborgen hebben de teams van de deelnemende centra regelmatig overleg met elkaar. Ze zorgen er samen voor dat de nieuwste zorgprotocollen worden gebruikt. Ieder protocol wordt regelmatig herzien en zo nodig aangepast.

Via onderstaande link zijn alle zorgprotocollen in te zien.

Contactgegevens

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek longziekten
Huispostnummer KH 01.419.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek en functieonderzoek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 5

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling Panda.

Medisch hoofd

Prof. dr. C.K. van der Ent

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Wachttijden en toegangstijden

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.