Terug

Immunologie

Zorgaanbod

Topklinische zorg

Het UMC Utrecht is expertisecentrum voor diagnostiek naar de bovengenoemde ziekten, waarbij ook erfelijke oorzaken van afweerstoornissen door middel genpaneltesten uitgevoerd worden.

De polikliniek immunologie heeft een team van artsen die gespecialiseerd zijn in de evaluatie en zorg van afweerstoornissen. Een groot aantal diagnostische onderzoeken en behandelingen is mogelijk, waaronder ook stamceltransplantatie. Klinische zorg wordt gecombineerd met scholing en translationeel onderzoek. Dit om de patiëntenzorg verder te kunnen verbeteren.

Samenwerking

Binnen het UMC Utrecht werken de specialisten van de vakgroep immunologie intensief samen met zorgverleners van de poliklinieken stamceltransplantatie, hematologie, longziekten en MDL.
Buiten het UMC Utrecht vindt veel patiëntenzorg in gedeelde behandeling plaats.

Welkom bij de vakgroep immunologie van het WKZ

De vakgroep immunologie van het WKZ richt zich op onderzoek en behandeling van kinderen met een afweerstoornis. Het gaat hier om verschillende soorten afweerstoornissen, zoals auto-immuunziekten en auto-inflammatoire ziekten. Kenmerkend voor kinderen met een afweerstoornis is dat ze veel te heftig reageren op een infectie en dan te lang ziek zijn. Ook onverklaarde ontstekingsziekten in het bloed of in de organen komen regelmatig voor. Voorbeelden van afweerstoornissen zijn CVID (common variable immunodefiency disorder), CID (combined immunodeficiency) en periodieke koortssyndromen.

Polikliniek

Patiënten worden op de polikliniek gezien na een verwijzing door hun specialist of door hun huisarts. Voor spoedverwijzingen zijn er wekelijkse spoedspreekuren op de polikliniek. Deze vinden op dinsdag en donderdag plaats. De reguliere spreekuren zijn op maandag, woensdag en donderdag.

Diagnostiek en behandeling

Om de diagnose te stellen zijn diverse onderzoeken mogelijk, zoals anamnese, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.

Contactgegevens

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
polikliniek immunologie & reumatologie
Huispostnummer KH 01.412.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Receptie 3: immunologie en stamceltransplantatie
Receptie 4: immunologie en reumatologie

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling Papegaai.

Medisch hoofd

Prof. dr. N.M. Wulffraat

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Polikliniek

Verpleegafdeling