Terug

Hematologie

Zorgaanbod

De afdeling Hematologie is een topreferent centrum voor congenitaal beenmergfalen. Een belangrijke doelgroep wordt gevormd door patiënten met Fanconi anemie.

Vanaf 18 mei 2018 worden stamceltransplantaties in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum uitgevoerd op de locatie van het Prinses Máxima Centrum.

Daarnaast richt de afdeling zich op patiënten met een verstoorde bloedaanmaak. Voor wat betreft de benigne hematologie neemt de afdeling in Nederland een unieke positie in met betrekking tot immuungemedieerde cytopenien (neutropenie en trombocytopenie), waarbij immuunfenomenen bestudeerd worden om de therapie te kunnen kiezen.

Ben je patiënt of ouder van een patiënt

Contactgegevens

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis, (UMC Utrecht)
Polikliniek hematologie
Huispostnummer KH 01.412.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 3

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, kameleon

Sub-afdelingshoofd

Dr. Marije-Bartels

Verwijzen kinderen met leukemie

De zorg voor kinderen met leukemie bevindt zich in een overgangsfase. Vooralsnog vindt de zorg plaats door professionals van het Prinses Maxima Centrum (PMC) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Als verwijzer kunt u primair het PMC-team (dienstdoende kinderoncoloog) benaderen.

> Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Behandelend artsen

Polikliniek

  • Hematologie

Verpleegafdeling