Terug

Centrum voor Ontwikkelingsachterstand

Zorgaanbod

Verwijscriteria

 • spraak- en/of taalachterstand
 • verstandelijke beperking (IQ <80)
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • epilepsie (gerelateerd aan een ontwikkelingsachterstand)
 • gedragsproblemen (gerelateerd aan een ontwikkelingsachterstand)
 • dysmorfe kenmerken

Diagnostiek en behandeling

Om zo snel mogelijk de juiste zorg in te zetten, is het belangrijk om ook snel de eventuele oorzaak van de ontwikkelingsachterstand te achterhalen. Het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand richt zich op (genetische) vroegdiagnostiek en multidisciplinaire samenwerking. 

In het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand wordt etiologische diagnostiek ingezet. We doen  geen onderzoek om de diagnose ASS of ADHD te stellen. Ook verrichten we geen neuropsychologisch onderzoek (NPO).

Meer informatie (voor zorgvragers) over het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand vindt u op deze webpagina en in de deze brochure

Genetische vroegdiagnostiek

Bij gemiddeld bij 4 van de 10 kinderen met een ontwikkelingsachterstand vinden we de oorzaak met DNA-onderzoek. Vaak is dit een SNP-array en/of Whole Exome Sequencing (WES). Voor dit onderzoek is alleen een buisje bloed nodig. 

Coördinerend verpleegkundige 

Indien u vragen heeft of intercollegiaal overleg wenst, kunt u contact opnemen met de coördinerend verpleegkundige. Zij neemt ook na verwijzing telefonisch contact op voor een intakegesprek met de ouder(s). 

Multidisciplinaire samenwerking

Bij het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand wordt het kind meestal gezien door een van de volgende medisch specialisten/zorgverleners. Tijdens de eerste afspraak zijn dit meestal:

 • coördinerend verpleegkundige plus
  • kinderarts en/of
  • klinisch geneticus en/of
  • kinderarts metabole ziekten

Vervolgens wordt het kind in een MDO besproken, met (afhankelijk van de situatie) daarin een:

 • kinderneuroloog,
 • kinderrevalidatiearts,
 • kinder-KNO-arts,
 • kinderpsychiater
 • AVG
 • kinderfysiotherapeut

Op de publiekspagina van het centrum vindt u een voorlichtingsfilmpje over het centrum

Wetenschappelijk onderzoek

Aan een ontwikkelingsachterstand kan een zeldzame genetische en/of metabole aandoening ten grondslag liggen. Het UMC Utrecht/Wilhemina Kinderziekenhuis doet wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame aandoeningen. Mocht reguliere (DNA-)diagnostiek geen uitslag opleveren, dan bestaat de optie om hier in de research verder onderzoek naar te doen. 

Verwijzen en intercollegiaal overleg

Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinerend verpleegkundige van het Centrum voor Ontwikkelingsachterstand: Irene van ’t Slot-Zollinger.

088 - 75 53800

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Postadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Centrum voor Ontwikkelingsachterstand
Huispostnummer KJ.01.510.1
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Bezoekadres voor ouder(s) en kind(eren)

Wilhelmina Kinderziekenhuis 
Centrum voor Ontwikkelingsachterstand, (Volg route B, verdieping 1)
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht

Verwijzen

U kunt het kind aanmelden via:

Kies hiervoor in Zorgdomein voor: Klinische Genetica > Aangeboren afwijkingen en/of verstandelijke handicap > Overige zorgvragen > Multidisciplinair consult.

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

0800 - 8099 (alleen voor professionals)

Verkorte toegangstijd

0800 - 8099 (alleen voor professionals)

via > Zorgdomein

Regulier en second opinion 

0800 - 8099 (alleen voor professionals)

via > Zorgdomein

Meer informatie & handige websites

Brochure Erfelijkheids- en DNA-onderzoek van de afdeling genetica.

Platform Ziekte Onbekend (ZON) verbindt ouders van chronische zieke kinderen zonder diagnose of met een ultrazeldzame aandoening.

VSOP, Vereniging samenwerkende ouder- en patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke of aangeboren aandoeningen.

Whole Exome Sequencing (WES), is DNA-onderzoek waarbij alle bekende genen in één keer kunnen worden bekeken.

Erfocentrum Het Erfocentrum is het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid en ondersteunt mensen bij het maken van keuzes rond erfelijkheid en gezondheid. Om dit te bereiken geeft het Erfocentrum onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting.