Terug

Cardiologie

Zorgaanbod

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen maakt deel uit van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het centrum bestaat uit een multidisciplinair team met kindercardiologen, kinderhartchirurgen en kinderintensivisten.

Ziekten en aandoeningen

Het centrum houdt zich bezig met de behandeling kinderen met een aangeboren of verworven hartafwijking. Onze zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijking begint al voor de geboorte met het stellen van de diagnose en voorlichting aan de aanstaande ouders.

Samenwerking

Wij hebben een samenwerkingsverband met het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Daarnaast krijgen wij poliklinische verwijzingen van kinderartsen, huisartsen en jeugdgezondheidsartsen uit zowel de regio Utrecht als daarbuiten. 

Het centrum biedt topklinische zorg aan kinderen met een hartafwijking. Bij pasgeborenen gaat het vaak om zeer complexe en levensbedreigende afwijkingen. Het centrum staat voor optimale patiëntenzorg, innovatieve ontwikkelingen, wetenschappelijk onderzoek en excellente opleiding. Met zijn expertise kan het centrum zich vooraanstaand noemen op het gebied van ingrepen bij pasgeborenen met een hoog risico. Wij streven ernaar het leidinggevende centrum van Nederland te worden voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Diagnose en behandeling

Het specialisme kindercardiologie en kinderhartchirurgie biedt excellente specialistische zorg, waarbij de nadruk ligt op de volgende gebieden:

  • prenatale diagnostiek
  • hartcatheterisaties: (3D)diagnostiek en interventionele therapie
  • complexe hartchirurgie
  • pacemakertherapie

Medisch hoofd

dr. G.J. Krings

Contactgegevens

Postadres

Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek cardiologie
Huispostnummer KG.01.319.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 14 / 14a
Verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling leeuw

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 8-11-2019

Toegangstijd polikliniek Cardiologie: 15 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Verpleegafdeling