Terug

Allergologie

Zorgaanbod

Welkom bij de vakgroep allergologie

Het specialisme allergologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van kinderen met een ernstige allergie. Wij zien veel kinderen met een voedselallergie. De afdeling beschikt over een provocatie-unit om deze kinderen optimaal te kunnen onderzoeken en behandelen.

Binnen het specialisme allergologie stemmen we onderzoek en behandeling van de verschillende aspecten van de allergie direct op elkaar af. Dit is belangrijk, omdat bij veel van de kinderen met een allergie de problemen voorkomen in meerdere organen of orgaansystemen, zoals de huid, het maag-darmkanaal, de keel, neus, oren en de longen.

Het specialisme allergologie valt onde de afdeling longgeneeskunde/allergologie.

Functie-onderzoek aanvragen

Ter ondersteuning van de eerstelijns en tweedelijnszorg biedt de afdeling de mogelijkheid tot het aanvragen van functieonderzoek. Indien u via Zorgdomein een ‘Astmastraat’ aanvraagt, wordt uw patiënt op korte termijn opgeroepen voor een longfunctiediagnostiek en/of een allergologische screening.

Contactgegevens

Postadres
Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht)
Polikliniek allergologie
Huispostnummer KH 01.419.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek en functieonderzoek
Wilhelmina Kinderziekenhuis, receptie 5

Locatie verpleegafdeling
Wilhelmina Kinderziekenhuis, verpleegafdeling Panda.

Contactgegevens

Medisch hoofd

Prof. dr. C.K. van der Ent

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier en second opinion

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 8-11-2019

Toegangstijd polikliniek Allergologie: 84 dagen

Belangrijk

Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Behandelend artsen

Poliklinieken

Verpleegafdeling