Terug

Plastische chirurgie

Op de polikliniek plastische chirurgie van het WKZ kunt u met uw kind terecht voor een diagnose en behandeling (chirurgische ingreep). De plastisch chirurg opereert kinderen met een lichaamsafwijking, een verminking of een uiterlijke afwijking die is aangeboren of ontstaan door een ongeval, operatie of ziekte. Binnen de afdeling plastische chirurgie is specifieke deskundigheid en ervaring op het gebied van de behandeling van schisis, oorschelp-, schedel- en handafwijkingen, en aangeboren vaatafwijkingen.

Bijzonder aan de polikliniek

Multidisciplinaire teams

Op de polikliniek (kinder)plastische chirurgie zijn zes multidisciplinaire teams actief. Deze artsen en zorgverleners werken nauw samen bij de behandeling van specifieke complexe ziektebeelden op het gebied van kinderplastische chirurgie.

De zes teams zijn:

Contact uitklapper, klik om te openen

We zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur via telefoonnummer: 088 75 535 94

Voor dringende zaken kunt u op de overige werkdagen contact opnemen met de schisiscoördinator of verpleegkundig specialist van het schisisteam via telefoonnummer: 088 75 540 70

In de avonden en in het weekend kunt u bij dringende zaken contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent plastische chirurgie via het algemene telefoonnummer: 088 75 555 55.

Contact per e-mail

U kunt ons bij niet spoed vragen ook een e-mail sturen: kindplastischechirurgie@umcutrecht.nl

Contact per e-consult

Wanneer uw kind onder behandeling is in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, hebt u de mogelijkheid om een e-consult te sturen via het patiëntportaal.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Laatst bijgewerkt: 16-11-2020

Toegangstijd polikliniek plastische chirurgie: 2 weken